Výsledky vyhľadávania

 1. A čo ďalej s osteoporózou z pohľadu ortopéda?  / Alena Mosnárová, Jela Macháčová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Bone Academy 2016 : 21. jún 2016, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [august 3] (2016), s. 12-14  : ilustr., fareb. grafy, fotogr., obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 2. Arteterapeutické sústredenie v Schaubmarovom mlyne  / Naďa Kančevová .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Varia . - Č. 29 (2011), s. 14  
  CP 2939
  článok

  článok

 3. Diferenciálna diagnostika nízkej kostnej denzity  / Alena Mosnárová, Zdenko Killinger .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Bone Academy 2016 : 21. jún 2016, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [august 3] (2016), s. 19-21  : ilustr., fotogr., obr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 4. Dni duševného zdravia a 6. ročník zbierky Dni nezábudiek  / Olga Valentová .  Paliatívna medicína a liečba bolesti. - ISSN 1337-6896 . - Roč. 2, č. 3 (2009), s. 141  
  C 3089
  článok

  článok

 5. Efektivita a adherencia k antiporotickej liečbe  / Alena Mosnárová, Juraj Payer .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Bone Academy 2016 : 21. jún 2016, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [august 3] (2016), s. 3-10  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 6. Liečba CLL - kam sme sa posunuli za 5 rokov? : Dlhodobá klinická skúsenosť s inhibítorom tyrozínkinázy v liečbe CLL  / Jaroslava Feketeová, Eva Mikušková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 6. ročník Košických hematologických a transfúziologických dní : 19. - 21. október 2017, Košice : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 13 (2017), s. 37-38 a 40-41  : ilustr., fareb. grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 7. Liečba CLL - kam sme sa posunuli za 5 rokov? : Výskyt toxicity pri cielenej liečbe pacientov s CLL  / Jaroslava Feketeová, Juraj Chudej .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 6. ročník Košických hematologických a transfúziologických dní : 19. - 21. október 2017, Košice : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 13 (2017), s. 41-43  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 8. Máme mať strach z liečby osteoporózy u onkologických pacientov?  / Alena Mosnárová, Beata Špániková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Bone Academy 2016 : 21. jún 2016, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [august 3] (2016), s. 14-19  : ilustr., fareb. grafy, fotogr., sch., obr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. Možné komplikácie onkohematologickej liečby: vieme ich účinne eliminovať? : Aktuálne možnosti prevencie febrilnej neutropénie  / Ivana Tresová, Juliana Gabzdilová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 6. ročník Košických hematologických a transfúziologických dní : 19. - 21. október 2017, Košice : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 13 (2017), s. 33-36  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 10. Nové možnosti v liečbe CML a preťaženia železom : Hematologická toxicita preťaženia železom. Má chelatačná liečba iba chelatačný význam?  / Denisa Semková, Tomáš Guman .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 6. ročník Košických hematologických a transfúziologických dní : 19. - 21. október 2017, Košice : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 13 (2017), s. 15-16 a 18  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, sch.  
  CP 2939K
  článok

  článok