Výsledky vyhľadávania

 1. 10. Diabetologické dni, Trenčín, 8. - 10. júna 2000  / Renáta Lahitová .  Nemocnica : časopis Fakultnej nemocnice Bratislava . - Roč. 7, č. 3-4 (2000), s. 34-35  
  C 2862
  článok

  článok

 2. 11th World congress for bronchoesophagology, 11th World congress for bronchology, Yokohama, 7.-10. jún 2000  / Ivan Majer .  Respiro : časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. - ISSN 1335-3985 . - Roč. 3, č. 1 (2001), s. 39  : Fotogr.  
  C 3006
  článok

  článok

 3. 6. ázijsko-európsky kongres o dedičných metabolických poruchách  / V. Bzdúch .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 55, č. 6 (2000), s. 406-408  
  C 236
  článok

  článok

 4. 6. celoštátna vedecko-pracovná schôdza gynekologickej urológie - Nové Zámky, 27. jún 2003  / T. Matuška .  Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - ISSN 1335-0862 . - Roč. 10, č. 4 (2003), s. 206-207  
  C 2869
  článok

  článok

 5. 6. kongres Alpsko-adriatickej kardiologickej asociácie (Bratislava 17.-20.5.1998)  / Robert Hatala .  Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu. - ISSN 1335-4477 . - pr. k roč. 3/47, č.23, č. 23, Lekárske listy (1998), s. 8-9  : Obr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 6. 6. lekárnický kongres : Slovenské lekárenstvo v prebiehajúcej reforme zdravotníctva  / Anna Kmeťová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 10, č. 12 (2005), s. 24-30  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 7. 6. medzinárodná konferencia o bipolárnej poruche : USA, Pittsburgh, 19.-18. júna 2005  / Vladimír Novotný .  Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. - ISSN 1212-0383 . - Roč. 102, č. 1 (2006), s. 48-49  
  C 879
  článok

  článok

 8. 6. medzinárodný kongres ortodontistov - Paríž, september 2005  / Gabriela Alexandrová .  Zubný lekár : informačný mesačník Slovenskej komory zubných lekárov. - ISSN 1335-9223 . - Roč. 12, č. 11 (2005), s. 10  
  C 2865
  článok

  článok

 9. 6. Medzinárodný seminár pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu (SR, Trenčianske Teplice, 29. mája - 2. júna 2002)  / Eva Dorota Uhrová .  Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. - ISSN 1212-0383 . - Roč. 98, č. 8 (2002), s. 470-471  
  C 879
  článok

  článok

 10. 6. workshop pre surveillance pneumokokových ochorení  / Perďochová Ľ. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 37-39  
  C 3016
  článok

  článok