Výsledky vyhľadávania

 1. 49. pediatrické dni - "Pediatria pre prax" v Bratislave  / Dagmar Székyová, Viktor Jankó .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 10, č. 3 (2009), s. 163-164  : ilustr., fotogr.  
  C 3070
  článok

  článok

 2. 11. Celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA  / Vladimír Bella, Dušan Malatin .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 135-136 a 138  
  C 3069
  článok

  článok

 3. 14. pracovná konferencia Americkej spoločnosti pre hypertenziu, New York  / Ján Murín .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 8, č. 5 (1999), s. K/C 1-K/C 2  
  C 2635
  článok

  článok

 4. 40. Pediatrická pracovná konferencia  / Štefan Kišoň .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník . - Roč. 5, č. 6 (2000), s. 15  
  CD 59
  článok

  článok

 5. Aktuality - KVS 1  / Jozef Hlavenka .  Liečivár : mesačník zamestnancov Slovakofarma, a.s. . - Roč. 26, č. 10 (2002), s. 4  
  C 2839
  článok

  článok

 6. XIII. aktuálne problémy humánnej parazitológie  / Gabriela Vozárová .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219 . - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 46-47  
  C 3016
  článok

  článok

 7. Blok venovaný terapii : 17. celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA  / Dávid Martinický .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 17. celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA : 17. - 18. máj 2012, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. 7 (2012), s. 18 a 20 a 22-23  : ilustr., sch.  
  CP 2939
  článok

  článok

 8. BPH - aká liečba? Ktorému pacientovi? Prečo?  / Alena Mosnárová .  Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu . X. zjazd SGPS a Výročná pracovná konferencia SUS : Nitra, 29. - 31. máj 2003, Trenčín, 5. -6. jún 2003. - ISSN 1335-4477 . - Č. 26/2003, X. zjazd SGPS a Konferencia SUS, s. 25-26  : Obr.  
  C 2939
  článok

  článok

 9. 15. celoštátna konferencia Sekcama  / Vladimír Bella .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 5, č. 3 (2010), s. 165-166  
  CP 3069
  článok

  článok

 10. Celoštátna vedecká pracovná konferencia: Vulvovaginálne infekcie a životné obdobia ženy  / Marián Bernadič .  Praktická gynekológia. - ISSN 1335-4221 . - Vol. 11, no. 4 (2004), p. 202-203  
  C 2864
  článok

  článok