Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 398  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0250525^"
 1. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2021 [elektronický zdroj] = Regional statistical yearbook of Slovakia 2021 / autor publikácie Jozef Špilka . Bratislava :  Štatistický úrad Slovenskej republiky , 2022 . 1 online zdroj (418 s) . ISBN 978-80-8212-897-2
  http://www.slpk.sk/eldo/susr/2022/statisticka_rocenka_regionov_slovenska_2021.pdf .
  book

  book

 2. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021 = Statistical yearbook of the Slovak Republic 2021 . Bratislava :  Veda , 2021 . 671 s, [16] s obr príl . ISBN 978-80-224-1925-3 . [1, of that borrowed 0]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021

  book

 3. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2020 [elektronický zdroj] = Regional statistical yearbook of Slovakia 2020 . Bratislava :  Štatistický úrad Slovenskej republiky , 2021 . 1 online zdroj (431 s) . ISBN 978-80-8121-822-4
  http://www.slpk.sk/eldo/susr/2022/statisticka_rocenka_regionov_slovenska_2020.pdf .
  book

  book

 4. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019 [elektronický zdroj] = Regional statistical yearbook of Slovakia 2019 . Bratislava :  Štatistický úrad Slovenskej republiky , 2020 . 1 online zdroj (435 s) . ISBN 978-80-8121-752-4
  http://www.slpk.sk/eldo/susr/2020/statisticka_rocenka_regionov_slovenska_2019.zip .
  book

  book

 5. Prípravky na ochranu rastlín 2020 . České Budějovice :  Kurent , 2020 . 332 s . ISBN 978-80-87111-80-2 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 6. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 - Zelená správa . Bratislava :  Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2020 . 85 s . ISBN 978-80-8058-642-3 . [5, of that borrowed 0]
  book

  book

 7. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 = Statistical yearbook of the Slovak Republic 2020 . Bratislava :  Veda , 2020 . 663 s, [16] s obr príl . ISBN 978-80-224-1859-1 . [1, of that borrowed 0]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

  book

 8. Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic for 2018 : (green report) . Bratislava :  National Agricultural and Food Centre - Research Institute of Agricultural and Food Economics , 2019 . 83 s . ISBN 978-80-8058-635-5 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 9. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2018 [elektronický zdroj] = Regional statistical yearbook of Slovakia 2018 . Bratislava :  Štatistický úrad Slovenskej republiky , 2019 . 1 online zdroj (437 s) . ISBN 978-80-8121-686-2
  http://www.slpk.sk/eldo/susr/2020/statisticka_rocenka_regionov_slovenska_2018.zip .
  book

  book

 10. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019 = Statistical yearbook of the Slovak Republic 2019 . Bratislava :  Veda , 2019 . 663 s, [16] s obr príl . ISBN 978-80-224-1792-1 . [1, of that borrowed 0]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019

  book