Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 2835  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0250737^"
 1. Bezpečnosť a kvalita potravín [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác / Jozef Golian, Jozef Čapla (zost.) . Nitra :  Garmond , 2022 . 1 online zdroj (327 s) . ISBN 978-80-8266-007-7
  http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788082660077/9788082660077.pdf https://doi.org/10.15414/2022.sqf22-psp .
  book

  book

 2. Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých prác / editor Ján Jobbágy . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2022 . 1 online zdroj (88 s) . ISBN 978-80-552-2534-0
  https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340 http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788055225340/9788055225340.pdf .
  book

  book

 3. Sustainable horticulture : microbial inoculants and stress interaction / edited by Musa Seymen ... [et al.] . London :  Academic Press/Elsevier , c2022 . xxi, 500 s . ISBN 978-0-323-91861-9 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 4. Knižnice a informačné vzdelávanie / [zostavili Beáta Bellérová, Daniela Džuganová] . Bratislava :  Slovenská asociácia knižníc , 2022 . 117 s . ISBN 978-80-972135-3-4 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 5. Cybersecurity for business : organization-wide strategies to ensure cyber risk is not just an IT issue / [edited by ] Larry Clinton . London :  Kogan Page , 2022 . xviii, 243 s . ISBN 978-1-3986-0614-2 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 6. Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych výrobkoch I. : recenzovaný zborník vedeckých prác / [zostavovatelia Róbert Toman, Martina Pšenková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2022 . 93 s . ISBN 978-80-552-2543-2 . [5, of that borrowed 0]
  Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych výrobkoch I

  book

 7. Cultural heritage - possibilities for land-centered societal development / Józef Hernik ... [et al.] editors . Cham :  Springer , c2022 . xiv, 390 s . ISBN 978-3-030-58091-9 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 8. Využívanie biometrických technológií v podnikoch [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov / zostavovateľ Janka Táborecká . Banská Bystrica :  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela , 2022 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-557-1956-6 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 9. Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti : zborník vedeckých prác / [zostavili Marko Halo, Eva Mlyneková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2022 . 95 s . ISBN 978-80-552-2466-4 . [5, of that borrowed 0]
  Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti

  book

 10. Hlavné výzvy v oblasti zelenej transformácie hospodárstva krajín EÚ v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí / autori príspevkov Ľubica Lesáková ... [et al.] . Banská Bystrica :  Belianum , 2022 . 1 DVD-ROM (105 s) . ISBN 978-80-557-1972-6 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book