Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 2482  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0251940^"
 1. Animal biotechnology 2024 : programme and abstracts / [editor Peter Chrenek] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2024 . 85 s . ISBN 978-80-552-2715-3 . [5, of that borrowed 0]
  book

  book

 2. Kukuřice v praxi 2023 : sborník z mezinárodní konference / [editoři Petr Růžička, Ladislav Zeman] . Brno :  Mendelova univerzita , 2023 . 78 s . ISBN 978-80-7509-888-7 . [1, of that borrowed 0]
  Kukuřice v praxi 2023

  book

 3. ICYS 2022 : proceedings of the XXIV International conference of young scientists, 10th November 2022 / [edited by Vlasta Vozárová, Ana Petrovič] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2023 . 138 s . ISBN 978-80-552-2591-3 . [5, of that borrowed 0]
  ICYS 2022

  book

 4. Veda mladých 2023 [elektronický zdroj] = Science of youth 2023 / editors Vladimír Kišš, Mária Tárníková . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2023 . 1 online zdroj (135 s) . ISBN 978-80-552-2621-7
  Digitálna knižnica http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788055226217/9788055226217.pdf .
  book

  book

 5. Sieťové a informačné technológie - SIT 2022 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára, ktorý sa konal ako súčasť konferencie Medzinárodné vedecké dni 2022 v dňoch 11. 5. – 12. 5. 2022 / technická redakcia Ľubica Jamborová, Eva Oláhová, Darina Tothová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2023 . 1 online zdroj (90 s) . ISBN 978-80-552-2574-6
  Digitálna knižnica http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788055225746/9788055225746.pdf .
  book

  book

 6. Technoforum 2023 [elektronický zdroj] : nové trendy v technike a technológiách pre biosystémy / editor Ján Jobbágy . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2023 . 1 online zdroj (227 s) . ISBN 978-80-552-2603-3
  Digitálna knižnica http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788055226033/9788055226033.pdf .
  book

  book

 7. Bezpečnosť a kontrola potravín [elektronický zdroj] : zborník prác z XX. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany, 29. 3. - 31. 3. 2023 / zostavili Jozef Golian, Jozef Čapla . [Bratislava] :  Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske lesnícke potravinárske a veterinárske vedy pri SAV , 2023 . 1 online zdroj ([74] s) . ISBN 978-80-8266-029-9
  Digitálna knižnica http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788082660299/9788082660299.pdf .
  book

  book

 8. Book of abstracts of the Ist Regional Meeting of the European Federation of Animal Science . [S.l. :  s.n. , 2023] . 104 s . ISBN 979-12-210-3735-7 . [4, of that borrowed 0]
  book

  book

 9. Scientific conference of PhD. Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation [elektronický zdroj] : proceedings of abstracts, on occasion of the Science and Technology Week in the Slovak Republic, 9th November 2023, Nitra, Slovak Republic / editors Monika Tóthová ... [et al.] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2023 . 1 online zdroj (69 s) . ISBN 978-80-552-2660-6
  Digitálna knižnica http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788055226606/9788055226606.pdf .
  book

  book

 10. Európske politiky a efektívna verejná správa – súčasné problémy a výzvy [elektronický zdroj] : 7. ročník medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie / zostavovateľ Monika Gubáňová, Ľubica Rumanovská, Denisa Hanáčková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2023 . 1 CD-ROM (147 s) . ISBN 978-80-552-2703-0 . [3, of that borrowed 0]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.