Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 1762  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0252187^"
 1. Sociální fotografie : o fotografii a sociálních médiích / Nathan Jurgenson ; [z anglického originálu přeložil a doslovem opatřil Martin Charvát] . Praha :  Karolinum , 2022 . 138 s . ISBN 978-80-246-4908-5 . [1, of that borrowed 0]
  Sociální fotografie

  book

 2. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2021 : zaostrené na / Karol Frank, Karol Morvay a kolektív . Bratislava :  Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied , 2022 . 123 s . ISBN 978-80-7144-327-8
  https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/421_hospodarsky_vyvoj_2022.pdf . [1, of that borrowed 0]
  Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2021

  book

 3. Ako hovoriť o knihách, ktoré sme nečítali / Pierre Boyard ; [z francúzskeho originálu preložila Monika Jurovčáková] . [Bratislava] :  Monokel , 2022 . 212 s . ISBN 978-80-8234-010-8 . [2, of that borrowed 0]
  Ako hovoriť o knihách, ktoré sme nečítali

  book

 4. Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov / [úvod, odborná štúdia a komentáre k prekladu] Miroslav Daniš ... [et al.] . Bratislava :  Spolok slovenských spisovateľov , c2022 . 455 s . ISBN 978-80-8202-182-3 . [1, of that borrowed 0]
  Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov

  book

 5. Globálna občianska spoločnosť v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva / Ľubica Saktorová . Praha :  Leges , 2021 . 112 s . ISBN 978-80-7502-472-5 . [2, of that borrowed 0]
  Globálna občianska spoločnosť v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva

  book

 6. Výchova a vzdelávanie k dobrovoľníctvu v základných a stredných školách / Mária Janková . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2021 . 45 s . ISBN 978-80-89965-83-0 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 7. Žiacka samospráva v základných a stredných školách / Mária Janková . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2021 . 47 s . ISBN 978-80-8240-015-4 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 8. Umění barvy : subjektivní prožívání a objektivní poznávání jako cesta ke vnímání umění / Johannes Itten ; přeložila Michaela Škultéty . Praha :  NAMU , 2021 . 90 s . ISBN 978-80-7331-546-7 . [2, of that borrowed 0]
  Umění barvy

  book

 9. Korózia charakteru : ako práca v novom kapitalizme ovplyvňuje osobnosť / Richard Sennett ; [z anglického originálu preložil a poznámky spracoval Jaroslav Cepko] . Bratislava :  Hronka , 2021 . 215 s . ISBN 978-80-89875-21-4 . [1, of that borrowed 0]
  Korózia charakteru

  book

 10. Účinky sociálních farem : vědecký výzkum o přínosech sociálních farem pro klienty / Marjolein Elings ; [český překlad Hana Jáklová] . [Praha :  Ministerstvo zemědělství ČR] : , 2021 . 56 s . ISBN 978-80-7434-591-3 . [2, of that borrowed 0]
  Účinky sociálních farem

  book