Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 399  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0252670^"
 1. Chovateľská prax : pre študijný odbor agropodnikanie / Oľga Bogová, Eleonóra Boocová . Bratislava :  Expol Pedagogika , 2022 . 392 s . ISBN 978-80-8280-104-3 . [2, of that borrowed 0]
  Chovateľská prax

  book

 2. Mikrobiológia II : pre chemické študijné odbory / [Alena Brandšteterová] . Bratislava :  Expol Pedagogika , 2021 . 108 s . ISBN 978-80-8091-253-6 . [2, of that borrowed 0]
  Mikrobiológia II

  book

 3. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví  Grada Publishing , 2020 . 156 . ISBN 978-80-247-5562-5 .
  Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

  unrecognised

 4. Tvoj šans A2 : ruština pro střední a jazykové školy / [autorky Varvara Golovatina, Veronika Mistrová, Maria Molchan] . Plzeň :  Fraus , 2019 . 160 s . ISBN 978-80-7489-509-8 . [1, of that borrowed 0]
  Tvoj šans A2

  book

 5. Zemědělství a potraviny : [encyklopedický přehled] / Josef Holec, Jana Poláková a kolektiv autorů . Praha :  Profi Press , 2019 . 223 s . ISBN 978-80-86726-98-4 . [2, of that borrowed 0]
  Zemědělství a potraviny

  book

 6. Tvoj šans A1 : ruština pro střední a jazykové školy / [autorky Liudmila Valova, Varvara Golovatina, Milena Rykovská] . Plzeň :  Fraus , 2018 . 168 s . ISBN 978-80-7489-423-7 . [1, of that borrowed 0]
  Tvoj šans A1

  book

 7. Staré sorty sú „in” [elektronický zdroj] : staré a krajové odrody jabloní a hrušiek v kuchyniach, na záhradách a v krajine / Andrea Uherková, Bruno Jakubec . Zvolen :  Technická univerzita vo Zvolene , 2016 . 1 online zdroj (115 s) . ISBN 978-80-228-2942-7
  http://www.slpk.sk/eldo/public/9788022829427.pdf .
  Staré sorty sú „in”

  book

 8. Logistika : základy logistiky / Alena Oudová . Prostějov :  Computer Press , 2016 . 104 s . ISBN 978-80-7402-238-8 . [4, of that borrowed 0]
  Logistika

  book

 9. Pekařská technologie. IV., Výroba jemného pečiva / / Petr Šedivý ... [et al.] . Praha :  Pekař a cukrář , 2016 . 333 s . ISBN 978-80-905481-4-5 . [5, of that borrowed 0]
  Pekařská technologie

  book

 10. Technológia : pre 3. ročník učebného odboru pekár / Gabriela Dubová . Bratislava :  Expol Pedagogika , 2015 . 133 s . ISBN 978-80-8091-384-7 . [1, of that borrowed 0]
  Technológia

  book