Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 25  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0347200^"
 1. Láskyplné hubnutí  Grada Publishing , 2022 . 224 . ISBN 978-80-271-3018-4 .
  Láskyplné hubnutí

  unrecognised

 2. Porovnanie súčasných moderných alternatívnych smerov stravovania z hľadiska účinku na redukciu hmotnosti [elektronický zdroj] = [Comparison of current modern alternative types of dieting in terms of the effect on weight loss] / Jaroslav Šoltís ; vedúci záverečnej práce Jana Kopčeková , 2021 . 1 online zdroj (48 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=53472 .
  book

  book

 3. Zhubněte se sirtfood dietou  Grada Publishing , 2020 . 128 . ISBN 978-80-271-1764-2 .
  Zhubněte se sirtfood dietou

  unrecognised

 4. Rastliny na chudnutie - pravda a mýty / Alexander Sirotkin . Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa , 2020 . 139 s . ISBN 978-80-558-1507-7 . [2, of that borrowed 0]
  book

  book

 5. Zhubněte se sirtfood dietou : jezte zdravěji a žijte lépe se sirtuiny / Bernd Kleine-Gunk, Anna Caveliusová, Tanja Dusyová ; [překlad Jana Chvojková] . Praha :  Grada Publishing , 2020 . 125 s . ISBN 978-80-271-1764-2 . [2, of that borrowed 0]
  Zhubněte se sirtfood dietou

  book

 6. Vyhodnotenie vplyvu výživy a tréningu u vybranej skupiny žien s nadváhou / Sandra Cabaníková ; vedúci záverečnej práce Svätoslav Hluchý , 2019 . 98 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31879 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 7. Telesný tuk a faktory, ktoré ho ovplyvňujú / Michaela Sziladiová ; vedúci záverečnej práce Katarína Fatrcová Šramková , 2018 . 70 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33041 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 8. Vplyv stravovacích zvyklostí, pohybovej aktivity a výživových doplnkov na redukciu telesnej hmotnosti / Hana Pompošová ; vedúci práce Peter Chlebo , 2017 . 83 s, [16] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31499 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 9. Vplyv ketogénnych diét na organizmus človeka / Réka Pálinkásová ; vedúci záverečnej práce Alica Navrátilová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28865 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book

 10. Sledovanie antropometrických parametrov vo vybranej skupine žien / Matúš Dolník ; vedúci záverečnej práce Marta Habánová , 2017 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25187 . [1, of that borrowed 0]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.