Počet záznamov: 1  

Optimalizácia zvyšovania výťažnosti cukru pri získavaní sacharózy z cukrovej repy

 1. Názvové údajeOptimalizácia zvyšovania výťažnosti cukru pri získavaní sacharózy z cukrovej repy / Marek Bennár ; vedúci dizertačnej práce: Tatiana Bojňanská ; konzultant dizertačnej práce: Pedro Fito Maupoei
  Autor-i Bennár, Marek ; SPUFBP07 (aut.)
  Bojňanská, Tatiana, ; SPUFBP07 (škol.)
  Fito Maupoei, Pedro (škol.)
  Korporácia Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
  Vyd.údaje[S.l. : s.n.], 2010
  Rozsah170 s. : grafy, obr., príl., tab. ; 30 cm
  PoznámkyOn-line prístupné vo forme autoreferátov . Bibliografia s. 114-129. . Res. slov., angl. . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre
  Predmet Slovenské cukrovary (Sereď, Slovensko) cukor cukrová repa spracovanie rastlinných produktov výrobné technológie cukrovarníctvo bioplyn dizertácie
  AnotáciaAutorský abstrakt: Cieľom dizertačnej práce bola optimalizácia zvyšovania výťažnosti cukru pri získavaní sacharózy z cukrovej repy. Súčasťou práce je celosvetový prehľad o pestovaní a spracovaní cukrovej repy, botanická, anatomická a chemická charakteristika cukrovej repy. V práci je spracovaná technológia získavania cukru z cukrovej repy s hlavným zameraním na varenie cukrovín, dozrievanie zadinovej cukroviny, extrakčný proces, elektromikroskopiu pletív cukrovej repy, SAFES a produkciu bioplynu. Výsledky, ktoré boli získané na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre, v Slovenských cukrovaroch s.r.o. Sereď počas kampaní 2005 – 2009 a na Polytechnickej Univerzite vo Valencii (Španielsko), sú spracované v prehľadných grafoch a tabuľkách. Boli zisťované rozdelenia veľkosti častíc bieleho cukru, dozrievanie zadinovej cukroviny, elektromikroskopia pletív cukrovej repy, vplyv dezinfekčných činidiel na extrakčný proces, metodika SAFES aplikovaná na extrakčný proces a zhodnotenie práce BIČOV a jej produkcie bioplynu. Na základe výsledkov pokusov boli vždy vyhodnotené jednotlivé etapy procesu, ktoré sa javili ako optimálne resp. sa navrhli riešenia na zlepšenie procesu
  Autorský abstrakt: The aim of the doctoral thesis is to optimize the yield increase of sugar in obtaining sucrose from sugar beet. The work is a global overview of the growing and processing sugar beet, botanical, anatomical and chemical characteristics of sugar beet. The work is processed by obtaining technology of sucrose from sugar beet with a focus on cooking of massecuite, maturation ending massecuite, extraction process, electro microscopy of sugar beet tissues, SAFES and production of biogas. The results which were obtained in the Slovak Agricultural University in Nitra, in Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď during campaigns 2005 – 2009 and in the Polytechnic University of Valencia (Spain), prepared in summary pictures and tables. They measured particle size distribution of white sugar, maturation of ending massecuite, tissues of sugar beet, the impact of disinfecting agents on extraction process, the SAFES methodology applied to extraction process and evaluate the work of sewage tank and biogas production. Based on the experimental results were always evaluated each stage of the process, which appeared optimal respectively the proposed solutions to improve the process
  KrajinaSlovensko
  Jazyk dok.slovenčina
  URLhttp://cms.uniag.sk/Groups/veda-a-vyskum/doktorandi/autoreferaty-dizertacnych-prac-od-r-2009/marek-bennar.pdf
  Počet ex.1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Báza dátKvalifikačné práce
  SignatúraLokáciaDislokáciaUmiestnenieInfo
  VP-70318KnižnicaSkladlen prezenčne