Počet záznamov: 1  

Stopové a ultrastopové analýzy akrylamidu metódami plynovej chromatografie

 1. Názvové údajeStopové a ultrastopové analýzy akrylamidu metódami plynovej chromatografie / Miriam Vlčáková ; vedúci práce: Jozef Sokol
  Autor-i Vlčáková, Miriam (aut.)
  Sokol, Jozef, ; SPUFBP05 (škol.)
  Korporácia Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
  Vyd.údaje[S.l. : s.n.], 2010
  Rozsah121 s. : grafy, obr., tab. ; 30 cm
  PoznámkyBibliografia s. 110-121 . Res. slov., angl. . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre
  Predmet akrylamid potraviny bezpečnosť potravín stopová analýza plynová chromatografia dizertácie
  AnotáciaAutorský abstrakt: Akrylamid je látka s dokázanými genotoxickými a karcinogénnymi účinkami a je zaradený v triede 2A. K vzniku akrylamidu v potravinách dochádza počas tepelného spracovania potravín. Za hlavný mechanizmus jeho vzniku je všeobecne považovaná reakcia medzi voľnou geneticky kódovanou neesenciálnou aminokyselinou asparagínom a karbonylovými zlúčeninami ako súčasť Maillardovej reakcie, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie a zároveň najrozšírenejšie chemické reakcie počas skladovania a spracovania potravín. V zmysle stanovených cieľov sme v prvej časti práce validovali optimalizované analytické metódy GC/MS/MS a UPLC/MS/MS pre stanovenie akrylamidu v potravinách. Validačný parameter – limit kvantifikácie – odporúčaný Rozhodnutím Komisie 2007/331/EC bol splnený. Aj ďalšie naplánované validačné parametre (linearita, LOD, opakovateľnosť, neistota merania a výťažnosť) boli splnené. Správnosť a presnosť analytických metód bola overená účasťou v troch medzinárodných porovnávacích testoch organizovaných organizáciou FAPAS a IRMM. Dosiahnuté z-skóre vo všetkých troch testoch bolo do ±2. V druhej časti práce sme analyzovali 171 vzoriek potravín. Z toho bolo: zemiakové lupienky – 41 vzoriek, mrazené zemiakové hranolky – 20 vzoriek, chlieb – 14 vzoriek, raňajkové cereálie – 11 vzoriek, detské piškóty – 18 vzoriek, sušienky – 3 vzorky, pražené kávy – 18 vzoriek, instantné kávy – 15 vzoriek, kávovinové náhradky – 12 vzoriek, zemiakové práškové polotovary – 12 vzoriek a perníkové polotovary – 7 vzoriek. Najvyššia hladina akrylamidu bola nameraná v kávovinových náhradkách (3 976 µg.kg-1) a v zemiakových lupienkoch (4 108 µg.kg-1). Vo vzorkách zemiakový prášok a perníkový prášok akrylamid nebol detegovaný. Vo vzorke spišské zemiakové lupienky sme zistili najvýraznejší pokles obsahu akrylamidu z 4 108 µg.kg-1 na 877 µg.kg-1. V tretej časti práce sme z 16 druhov zemiakových odrôd pripravili hranolky, v ktorých sme následne analyzovali akrylamid. V odrodách Maranca, Impala, Rosara, Monaco, Agata, Andante a Marabel sa obsah akrylamidu pohyboval v rozmedzí od 381 µg.kg-1 do 605 µg.kg-1. Tieto odrody boli vyselektované ako vhodné na prípravu vyprážaných zemiakových hranoliek
  Autorský abstrakt: Acrylamide is a substance with proven genotoxic and carcinogenic effects and is classified in Class 2A. Acrylamide in food occurs during the heat treatment of foods. The main mechanism is generally considered the reaction between genetically free amino acid asparagine and carbonyl compounds as part of the Maillard reaction, which is one of the most important and also the most common chemical reactions during storage and food processing. In the light of the objectives in the first part we have validated the analytical optimized methods GC/MS/MS and UPLC/MS/MS for the determination of acrylamide in food. Validity parameter - the limit of quantification - recommended by Commission Decision 2007/331/EC has been met. Other planned validation parameters (linearity, LOD, repeatability, measurement uncertainty) have been met. Accuracy and precision of analytical methods has been verified by participation in three international poficiency tests organized by the Organization FAPAS and IRMM. Z-scores achieved in all three tests were within ± 2. In the second part, we have analyzed 171 food samples. It was: potato chips - 41 samples, French fries, - 20 samples, bread - 14 samples, breakfast cereals - 11 samples, baby biscuits - 18 samples, biscuits – 3 samples, roasted coffee - 18 samples, instant coffee - 15 samples , artificial coffee - 12 samples, potato powder blanks - 12 samples and blanks gingerbread - 7 samples. The highest levels of acrylamide have been measured in the artificial coffee (3 976 µg.kg-1) and potato chips (4 108 µg.kg-1). The acrylamide wasn´t detected in the samples of potato powder and gingerbread powder. In the sample „potato chips of Spis“, we have found the greatest decrease in acrylamide content from the value 4 108 µg.kg-1 to 877 µg.kg-1. In the third part of the work we have prepared French fries from the 16 different types in which we have analyzed acrylamide. The varieties Maranca, Impala, Rosario, Monaco, Agata, Andante and Marabel the acrylamide content ranged from 381 µg.kg-1 to 605 µg.kg-1. These varieties were judged as suitable for the preparation of French fries
  KrajinaSlovensko
  Jazyk dok.slovenčina
  Počet ex.1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Báza dátKvalifikačné práce
  SignatúraLokáciaDislokáciaUmiestnenieInfo
  VP-70323KnižnicaSkladlen prezenčne