Počet záznamov: 1  

Optimalizácia sanitačných postupov vo vzťahu k mikrobiálnym biofilmom

 1. Názvové údajeOptimalizácia sanitačných postupov vo vzťahu k mikrobiálnym biofilmom / Jozef Čapla ; vedúci práce: Jozef Sokol ; konzultant práce: Jozef Golian
  Autor-i Čapla, Jozef, ; SPUFBP05 (aut.)
  Sokol, Jozef, ; SPUFBP05 (škol.)
  Golian, Jozef, ; SPUFBP05 (škol.)
  Korporácia Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
  Vyd.údaje[S.l. : s.n.], 2010
  Rozsah123 s., [29] s. príl. : grafy, obr., tab. ; 30 cm
  PoznámkyBibliografia s. 112-123 . Res. slov., angl. . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre
  Predmet Pseudomonas fluorescens biofilmy potraviny výroba potravín sanitácia bezpečnosť potravín hygiena potravín dizertácie
  AnotáciaAutorský abstrakt: Biofilmy predstavujú významný faktor v hygiene potravín. Extracelulárne polymérne látky hrajú dôležitú úlohu v pripevnení a osídlení mikroorganizmov na povrchy prichádzajúce do styku s potravinami. Ak mikroorganizmy z povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami nie sú kompletne odstránené, môžu viesť k tvorbe biofilmu a taktiež k zvýšeniu biotransférového potenciálu. Preventívne a kontrolné opatrenia ako je hygienické umiestnenie potravinárskeho podniku, konštrukcia potravinárskych zariadení, výber materiálov na technologické zariadenia a povrchy, správne použitie a výber sanitačných prípravkov spolu s fyzikálnymi metódami môžu byť vhodne použité na ovládanie tvorby biofilmov na povrchoch prichádzajúcich do styku s potravinami. Experimentálna časť bola zameraná na adhéziu bakteriálnych buniek za statických podmienok a testovanie účinnosti dezinfekčných prípravkov na vytvorený biofilm. V laboratórnych podmienkach sme pripravili a vytvorili bakteriálne biofilmy Pseudomonas fluorescens na štyroch testovaných povrchoch z nerezovej ocele, skla a plastových materiálov – PE a EPDM. V priebehu 72 hodín a ďalších 72 hodín boli sledované počty adherovaných bakteriálnych buniek Pseudomonas fluorescens na pevných povrchoch testovaných materiálov. Najvyššie hodnoty adherovaných buniek dosahoval Pseudomonas fluorescens po 72 hodinách kultivácie na povrchoch z plastu, kde došlo k nárastu adherovaných bakteriálnych buniek u EPDM na hodnoty 105 KTJ.cm-2 a u PE až na 106 KTJ.cm-2. Pri následnej opakovanej 72 hodinovej kultivácii Pseudomonas fluorescens došlo k (rastu) zvýšeniu počtu adherovaných bakteriálnych buniek na všetkých testovaných povrchoch. Citlivosť biofilmu bola testovaná ponorením povrchov do roztokov dezinfekčných prípravkov s kyselinou peroxyoctovou, chlórom, peroxidom vodíka a kvartérnymi amóniovými zlúčeninami ako aktívnymi zložkami pri výrobcom odporúčaných koncentráciách a rovnakom expozičnom čase 15 minút. Ako najúčinnejší prípravok bol vyhodnotený dezinfekčný prípravok 1 % s aktívnou zložkou kyselinou peroxyoctovou, ktorá bola vysoko účinná nielen pri odporúčanej koncentrácii a expozičnom čase, ale aj už pri kratšom čase pôsobenia ako uvádza výrobca. Len pri 2% dezinfekčnom prípravku s účinnou zložkou chlórom počas 15 minútového expozičného času sa počet bakteriálnych buniek nepodarilo 100 % účinne devitalizovať na dvoch testovaných povrchoch z nerezovej ocele a EPDM
  Autorský abstrakt: Biofilms have been of considerable interest in the context of food hygiene. Extracellular polymeric substances play an important role in the attachment and colonization of microorganisms to food-contact surfaces. If the microorganisms from food-contact surfaces are not completely removed, they may lead to biofilm formation and also increase the biotransfer potential. Various preventive and control strategies like hygienic plant lay-out and design of equipment, choice of materials, correct use and selection of detergents and disinfectants coupled with physical methods can be suitably applied for controlling biofilm formation on food-contact surfaces. The experimental part was focused on the adhesion of bacterial cells under static conditions and testing the effectiveness of disinfectants on created biofilm. In laboratory conditions we prepared and formed the bacterial biofilms Pseudomonas fluorescens in the four test surfaces of stainless steel, glass and plastic materials - PE (polyethylene) and EPDM (ethylene propylene diene monomer). Over the next 72 hours and 72 hours were observed numbers of adhesion bacterial cells of Pseudomonas fluorescens on solid surfaces of tested materials. The highest values adhesion cells reached Pseudomonas fluorescens cells after 72 hours of cultivation on plastic surfaces, where was increased in adhesion bacterial cells for EPDM in the values of 105 CFU/cm2 and for PE up to 106 CFU/cm2. The subsequent repeated 72-hour cultivation Pseudomonas fluorescens was an increase (growth) in the number of adhesion bacterial cells to all tested surfaces. The sensitivity of biofilm was tested by immersing the surfaces in solutions of disinfectants with peracetic acid, chlorine, hydrogen peroxide and quaternary ammonium compounds as active ingredients in concentrations recommended by the manufacturer and the same exposure time of 15 minutes. As the most effective product has been evaluated disinfectant 1 % of active ingredient peracetic acid, which was very effective not only at the recommended concentration and exposure time, but also have less time at work as the manufacturer. Only 2 % of the disinfectant chlorine with an active ingredient for 15-minute exposure time, the number of bacterial cells could not be 100% effective devitalize two test surfaces of stainless steel and EPDM
  KrajinaSlovensko
  Jazyk dok.slovenčina
  URLhttp://crzp.uniag.sk/Prace/2010/C/B4808D26800242BE8EFCFCA6DA65F7CE.doc
  Počet ex.1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Báza dátKvalifikačné práce
  SignatúraLokáciaDislokáciaUmiestnenieInfo
  VP-70326KnižnicaSkladlen prezenčne