Počet záznamov: 1  

Stanovenie úrovní detekčných citlivostí sandwich ELISA metódy a vybraných DNA orientovaných metodických prístupov vhodných k detekcii prítomnosti sóje

 1. Názvové údajeStanovenie úrovní detekčných citlivostí sandwich ELISA metódy a vybraných DNA orientovaných metodických prístupov vhodných k detekcii prítomnosti sóje / Michal Bošiak ; školiteľ: Jozef Golian
  Autor-i Bošiak, Michal ; SPUFBP05 (aut.)
  Golian, Jozef, ; SPUFBP05 (aut.)
  Korporácia Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
  Vyd.údaje[S.l. : s.n.], 2010
  Rozsah99 s. : grafy, obr., tab. ; 30 cm
  PoznámkyBibliografia s. 87-99 . Res. slov., angl. . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre
  Predmet sója alergény detekcia (chémia) ELISA (test) TaqMan real-time PCR bezpečnosť potravín dizertácie
  AnotáciaAutorský abstrakt: Prítomnosť skrytých, teda producentom potravín nedeklarovaných potravinových alergénov predstavuje výrazné nebezpečenstvo pre alergickú časť ľudskej populácie. Deklaračná povinnosť 14 potravinových alergénov je legislatívnou požiadavkou kladenou na každého producenta potravín. Samokontrola producentmi v prevádzkach vyrábajúcich výrobky s obsahom potravinových alergénov je realizovaná prostredníctvom senzitívnych analytických detekčných metód. Z uvedeného dôvodu je na vedecké tímy komerčných firiem v súčasnosti kladená požiadavka s cieľom vývoja vysoko senzitívnych analytických detekčných nástrojov vhodných k detekcii potravinových alergénov. V práci sme sa zamerali na stanovenie detekčných citlivostí v praxi najčastejšie používaných metodických prístupov vhodných k detekcii prítomnosti sóje. Použitými metodickými prístupmi boli sandwich ELISA a PCR metódy. Na laboratórne analýzy sme použili úmyselne kontaminované homogénne zmesné vzorky pšeničnej múky so sójou v podobe odtučnenej sójovej múky. Pšeničnú múku sme kontaminovali od 50 % až po 0,0001 % zastúpenia sóje. Celkový počet vzoriek bol 20 kusov. Analýza každej pripravenej vzorky bola vykonaná v troch opakovaniach použitím všetkých metodických prístupov. Sandwich ELISA (S-ELISA) metódu sme zvolili ako štandardnú z dôvodu priamej detekcie a kvantifikácie celkového sójového proteínu v zmesi. Použitím ELISA metódy sme v súlade s producentom kitu garantovaným kvantifikačným rozsahom korektne kvantifikovali sóju vo vzorkách 16, 17 a 18 (15,30 ppm, 4,90 ppm, 3,20 ppm). Pri klasickej end-point PCR metóde sme ako limit detekcie metódy stanovili vzorku č. 13 (0,012 %, 122,10 ppm). Za použitia SYBRGreen I real-time PCR sme dosiahli citlivosť metódy v rozsahu od 1,56 % do 12,50 % s koeficientom R2= 0,995. Pri TaqMan real-time PCR metóde sme dosiahli najvyššiu senzitivitu s detekčným limitom 1 ppm (vzorka 20). Použitím TaqMan real-time PCR metodického prístupu sme dosiahli hodnotu koeficientu R2= 0,9815 pri detekčnom rozsahu 30,50 ppm až 1,90 ppm sóje v zmesi. Z výsledkov našich experimentov vyplýva dosiahnutá najvyššia detekčná citlivosť pri TaqMan real-time PCR metodickom prístupe (vzorka 20) v porovnaní s ostatnými použitými metódami
  Autorský abstrakt: Occurrence of hidden allergens in the foodstuffs that are not declared by food producers represent a significant risk for allergic part of human population. There is a legislative requirement of declaratory obligation for food producers to notice all of required 14 food allergens. Self-control realized by producers is carried out using sensitive analytical detection methods. Therefore, the scientific teams of commercial companies are presently aimed to develop highly sensitive analytical detecting tools, suitable for food allergen detection. The thesis deals with determination of detection sensitivities of practically mostly used methodological approaches used for soy presence detection. The used methodological approaches were sandwich ELISA and PCR methods. Experimental homogenous mixtured samples used for laboratory analysis were prepared by intentional contamination of wheat flour by soy as defatted soybean powder. The wheat flour was contaminated from 50 % up to 0.0001 % of soy presence. Total number of prepared samples was 20 samples. Analysis of each prepared sample was performed in triplicate using all methodological approaches. Sandwich ELISA (S-ELISA) method was chosen as a standard method due to direct detection and quantification of total soy protein in mixture. We were able correctly quantify soy presence in samples 16, 17 and 18 (15.30 ppm, 4.90 ppm, 3.20 ppm) according to the kit producer guaranteed quantification range using ELISA method. The limit of detection of the classical end-point PCR method was obtained as a sample 13 containing (0.012 %, 122.10 ppm) of soy presence. The achieved sensitivity of real-time PCR method using SYBRGreen I intercalating dye was in a range between 1.56 % and 12.50 % with a coefficient R2= 0.995. The highest sensitivity was observed using TaqMan real-time PCR method with obtained detection limit 1ppm (sample 20). Coefficient R2= 0.9815 for detection range from 30.50 ppm to 1.90 ppm soy in mixture was determined by TaqMan real-time PCR methodological approach. The results of our experiments show the obtained highest detection sensitivity using TaqMan real-time PCR methodological approach (sample 20) with comparison to other used methodological approaches
  KrajinaSlovensko
  Jazyk dok.slovenčina
  Počet ex.1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Báza dátKvalifikačné práce
  SignatúraLokáciaDislokáciaUmiestnenieInfo
  VP-70328KnižnicaSkladlen prezenčne