Zdroje

Dostupné zdroje pre vyhľadávanie. Online výpožičky dostupné po  prihlásení

SlPK

Slovenská národná knižnica

Národní knihovna Praha

  • Online katalóg Národní knihovny obsahuje všetky záznamy kníh od r. 1995 a ďalších druhov dokumentov od r. 1996 alebo 1997 a tzv. štúdijný fond (exempláre požičateľné domov).