Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie vybraných reprodukčných parametrov ošípaných na farme Topoľovka / Viktor Vojtko ; vedúci záverečnej práce Juraj Mlynek , 2019 . 64 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Porovnanie jatočných a kvalitatívnych ukazovateľov pleman biela ušľachtilá a landras domáci / Štefan Szonlajtner ; vedúci záverečnej práce Juraj Mlynek , 2019 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v NItre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Zhodnotenie vlastnej úžitkovosti plemena biela ušľachtilá vo vybraných šľachtiteľských chovoch / Ján Baran ; vedúci záverečnej práce Juraj Mlynek , 2019 . 40 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Zhodnotenie jatočných parametrov plemena biela ušľachtilá a mangalica / Tibor Čandal ; vedúci záverečnej práce Juraj Mlynek , 2019 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Zhodnotenie kvality mäsa plemena biela ušľachtilá a mangalica / Marek Golian ; vedúci záverečnej práce Juraj Mlynek , 2019 . 51 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Reprodukčná úžitkovosť ošípaných / Marek Hodál ; vedúci záverečnej práce Juraj Mlynek , 2019 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Využitie fyzioterapie v tréningovom procese koní / Veronika Chladná ; školiteľ Marko Halo , 2019 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Porovnanie prežúvania dojníc v období do 22 dní a viac ako 90 dní po pôrode na farme PVOD Kočín v Šterusiach / Katarína Špulerová ; školiteľ Peter Juhás , 2019 . 45 s, [17] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 9. Analýza kvality srsti koní vo vybraných chovoch / Gabriela Maťašová ; vedúci záverečnej práce Marko Halo , 2019 . 63 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Manažment rodinnej farmy s chovom mäsového dobytka / Dávid Košč ; vedúci práce Klára Vavrišínová , 2019 . 71 s, [5] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha