Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané jatočné ukazovatele a kvalita mäsa a tuku jahniat z pastevného výkrmu / Marek Repkovský ; vedúci práce Milan Margetín , 2019 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32654 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Dojiteľnosť, kvalita mlieka a zdravotný stav vemena bahníc plemena cigája, zošľachtená valaška a lacaune / Barbora Holická ; vedúci záverečnej práce Milan Margetín , 2019 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32896 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Chov plemena galloway na vybranej farme / Dominik Valčák ; vedúci záverečnej práce Klára Vavrišínová , 2019 . 66 s [3] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38884 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Vplyv vybraných negenetických faktorov na intenzitu rastu kozliat / Lýdia Jendreková ; vedúci záverečnej práce Milan Margetín , 2019 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32655 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Manažment rodinnej farmy s chovom mäsového dobytka / Dávid Košč ; vedúci práce Klára Vavrišínová , 2019 . 71 s, [5] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38877 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Porovnanie parametrov nutričnej kvality bravčového mäsa ošípaných z domáceho a konvenčného chovu / Kristína Matulová ; vedúci záverečnej práce Ondřej Bučko , 2019 . 53 s, [9] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38978 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Analýza korektnosti westernových sediel / Martina Blahútová ; vedúci diplomovej práce Eva Mlyneková , 2019 . 69 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41957 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Komplexné zhodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov oviec plemena romney marsh z chovu Agro Merník / Dominik Bičej ; vedúci záverečnej práce Milan Margetín , 2019 . 52 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37354 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Etológia ošípaných pri vysokých teplotách / Klára Urbánková ; vedúci záverečnej práce Ondrej Debrecéni , 2019 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29538 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Výcvik parkúrových koní / Kristína Geročová ; vedúci záverečnej práce Michaela Horná , 2019 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=42240 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]