Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie stavu a prevádzky vodárenskej nádrže Turček / Zuzana Kvočkuliaková ; vedúci diplomovej práce ľuboš Jurík , 2019 . 88 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33653 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Štúdia úpravy koryta malého vodného toku / Juraj Pajtinka ; vedúci záverečnej práce Peter Halaj , 2019 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35636 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Alternatívne riešenie závlahy v ovocnom sade / Jakub Kysel ; vedúci záverečnej práce Viliam Bárek , 2019 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33073 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Sedimenty melioračných kanálov / Jaroslava Hančuľáková ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Jurík , 2019 . 37 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35572 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na predchádzanie vzniku vybraných druhov prírodných katastrof v obci Slepčany / Lucia Černáková ; vedúci záverečnej práce Beáta Novotná ; konzultant Ľuboš Jurík , 2019 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33694 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Využitie nástrojov Web GIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach / Richard Hanzlík ; vedúci záverečnej práce Jakub Fuska , 2019 . 78, [5] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33594 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Návrh adaptačnej stratégie na klimatické zmeny v poľnohospodárskych produkčných oblastiach Slovenska / Štefan Adam ; vedúci záverečnej práce Štefan Rehák , 2019 . 115 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=16814 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Výskum vplyvu prostredia na vodný stres rastlín ako možný indikátor riadenia závlah / Vladimír Kišš ; vedúci záverečnej práce Viliam Bárek , 2019 . 86 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29191 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty / Miroslava Sedmáková ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Jurík , 2019 . 138 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38805 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Alternatívna závlaha okrasnej záhrady / Tomáš Bašťovanský ; vedúci záverečnej práce Viliam Bárek , 2019 . 62, [7] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39762 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha