Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza negatívnych vplyvov na vodné toky a možnosti ich zmiernenia / Zsolt Rácz ; vedúci záverečnej práce Peter Halaj , 2018 . 53 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30909 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany / Marianna Červeňanská ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Jurík , 2018 . 60 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30887 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Štúdia úpravy vodného toku / Lenka Habovská ; vedúci záverečnej práce Peter Halaj , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30904 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Štúdia úpravy vodného toku / Monika Mičudová ; vedúci záverečnej práce Peter Halaj , 2018 . 67 s, [15] s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30907 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Modely používané vo vodnom hospodárstve / Zoltán Petrík ; vedúci záverečnej práce Tatiana Kaletová , 2018 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30739 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Tvorba povrchového odtoku na svahu / Andrea Benková ; vedúci záverečnej práce Tatiana Kaletová , 2018 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30562 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Publikovanie údajov o reliéfe dna malej vodnej nádrže pomocou Web GIS / Vladimír Vacho ; vedúci záverečnej práce Jakub Fuska , 2018 . 53 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30730 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Možnosti riešenia protipovodňovej ochrany vybraného územia / Martina Slosiarová ; vedúci záverečnej práce Tatiana Kaletová , 2018 . 61 s, [8] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30608 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Vplyv zmeny využitia krajiny na celkovú hydrologickú bilanciu v povodí toku Tužina / Diana Vidová ; vedúci záverečnej práce Beáta Novotná , 2018 . 66 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30912 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Hodnotenie tvorby odpadových vôd na ČOV Hamuliakovo / Barbora Gazdíková ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Jurík , 2018 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31707 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]