Výsledky vyhľadávania

 1. Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam / Marian Sekula ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Jurík , 2018 . 53 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30564 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Vodohospodárske hodnotenie retencie vody povodia rieky Hornád / Nina Ondrušová ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Jurík , 2018 . 68 s, [11] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30534 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Zhodnotenie stavu a popis vybranej závlahovej sústavy / Andrej Živáň ; vedúci záverečnej práce Jakub Fuska , 2018 . 69 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30269 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Vplyv zmeny využitia krajiny na celkovú hydrologickú bilanciu v povodí toku Tužina / Diana Vidová ; vedúci záverečnej práce Beáta Novotná , 2018 . 66 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30912 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Analýza negatívnych vplyvov na vodné toky a možnosti ich zmiernenia / Zsolt Rácz ; vedúci záverečnej práce Peter Halaj , 2018 . 53 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30909 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Závlaha golfového ihriska / Mikuláš Beňo ; vedúci záverečnej práce Viliam Bárek , 2018 . 93 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31249 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Zhodnotenie tvorby a kvality odpadových vôd a čistiarenského kalu v meste Hlohovec / Boris Briedik ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Jurík , 2018 . 37 s, [8] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30537 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Modely používané vo vodnom hospodárstve / Zoltán Petrík ; vedúci záverečnej práce Tatiana Kaletová , 2018 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30739 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany / Marianna Červeňanská ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Jurík , 2018 . 60 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30887 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Závlaha rodinnej záhrady v k. ú. Kobylnice / Ivana Hrušková ; vedúci záverečnej práce Viliam Bárek ; konzultant Jakub Fúska , 2018 . 63 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30613 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]