Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej PD Veľké Zálužie / Peter Krošlák ; vedúci záverečnej práce Daniela Halmová , 2018 . 127 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28396 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Komparácia produktov poľnohospodárskeho poistenia vo vybraných poisťovniach / Tomáš Jarábek ; vedúci záverečnej práce Andrea Boháčiková , 2018 . 62 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra financií FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31757 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Manažment poľnohospodárskeho podniku v podmienkach meniacich sa vlastníckych vzťahov / Ivana Hamranová ; vedúci záverečnej práce Danka Moravčíková , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29893 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Analýza ukazovateľov surového kravského mlieka vo vybranom poľnohospodárskom družstve / Patrícia Šišková ; vedúci záverečnej práce Peter Zajác , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32694 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Komparácia úverových produktov pre poľnohospodárov vo vybraných bankách / Peter Balážik ; vedúci záverečnej práce Andrea Boháčiková , 2018 . 60 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra financií FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31755 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Evidencia a účtovanie zásob v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu / Dominika Netryová ; vedúci záverečnej práce Iveta Košovská , 2018 . 62 s, [15] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32000 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Zhodnotenie finančnej situácie vybraného podniku / Bernadeta Bertičová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapustová , 2018 . 66 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32939 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Vplyv dotácii na efektívnosť poľnohospodárskej výroby v SR / Michal Mišľan ; vedúci záverečnej práce Viktor Porhajaš , 2018 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32904 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Agronomicko-ekonomická analýza pestovania kukurice siatej na zrno v PD Horné Dubové - Naháč / Martin Sorentíny ; školiteľ Jozef Žembery , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32957 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Návrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom poľnohospodárskom subjekte v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR / Matej Smeták ; vedúci záverečnej práce Bernard Šiška , 2018 . 90 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33620 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]