Výsledky vyhľadávania

 1. Intenzita inbrídingu a diverzita slovenského strakatého plemena / Ján Prišťák ; vedúci záverečnej práce Ondrej Kadlečík , 2018 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35962 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Agronomicko-ekonomická analýza pestovania kukurice siatej na zrno v PD Žemberovce / Matúš Kúdela ; vedúci záverečnej práce Jozef Žembery , 2018 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34855 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Agronomicko-ekonomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Ludanice za roky 2013 - 2017 / Ján Ľubomír Grznár ; školiteľ Richard Pospišil , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33194 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Agronomický rozbor pestovania kukurice na zrno na PD Dolný Štál / Tamás Nagy ; vedúci záverečnej práce Vladimír Pačuta , 2018 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35970 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Pestovanie pšenice špaldovej v ekologickom poľnohospodárstve PPD Liptovská Teplička / Veronika Prašková ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2018 . 75 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29460 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Hodnotenie ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka vo vybranom poľnohospodárskom podniku / Veronika Mareková ; vedúci záverečnej práce Slavomír Mindek , 2018 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30392 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Zhodnotenie porastov lucerny siatej pestovanej v konvenčnom a ekologickom poľnohospodárstve / Matej Oravec ; vedúci záverečnej práce Peter Kovár , 2018 . 53 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29469 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Návrh osevných postupov v poľnohospodárskom podniku PD Gbely / Juraj Belica ; školiteľ Jozef Smatana , 2018 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34196 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Agronomické hodnotenie pestovania zemiakov v PD Rozkvet Odorín / Boris Baluch ; vedúci záverečnej práce Ladislav Illéš , 2018 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33595 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného územia SR / Monika Repiská ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 67 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30820 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]