Výsledky vyhľadávania

 1. Česká a slovenská fyzika 1945-2005 / Ivo Kraus, Štefan Zajac . Praha :  Academia , 2020 . 286 s . ISBN 978-80-200-3134-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Česká a slovenská fyzika 1945-2005

  kniha

 2. 100 let česko-slovenského školkařství 1919-2019 : almanach Svazu školkařů ČR / [publikaci zpracovali Petr Salaš ... et al.] . Olomouc :  Svaz školkařů České republiky , 2019 . 122 s . ISBN 978-80-907353-0-9 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 3. Ekonomické dopady hypotetického prijatia Marshallovho plánu z roku 1948 na súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku / Marek Drahoš ; vedúci záverečnej práce Artan Qineti , 2019 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29839 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Dieťa medzivojnového Slovenska : verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovensku a jej inštitucionálna základňa / Miriam Laclavíková, Adriana Švecová . Praha :  Leges , 2019 . 246 s . ISBN 978-80-7502-377-3 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Dieťa medzivojnového Slovenska

  kniha

 5. Dubček / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kolektív . Bratislava :  Veda , 2018 . 530 s . ISBN 978-80-224-1651-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Dubček

  kniha

 6. Od tranzistora k integrovanému obvodu : (kapitoly z dejín česko-slovenskej mikroelektroniky) / Štefan Luby ... [et al.] . Bratislava :  Veda , 2018 . 223 s . ISBN 978-80-224-1675-7 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Od tranzistora k integrovanému obvodu

  kniha

 7. „Národní” školství za první Československé republiky / Tomáš Kasper, Dana Kasperová, Markéta Pánková (eds.) . Praha :  Academia : , 2018 . 353 s . ISBN 978-80-200-2891-4 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  „Národní” školství za první Československé republiky

  kniha

 8. Splnený sen : Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa / Ferdinand Vrábel . Banská Bystrica :  PRO , 2018 . 168 s . ISBN 978-80-89057-76-4 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Splnený sen

  kniha

 9. 100 let česko-slovenské koruny : měnová politika, instituce, peníze / Vladimír Tomšík a kolektiv . Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk , 2018 . 246 s . ISBN 978-80-7380-697-2 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  100 let česko-slovenské koruny

  kniha

 10. Výzkumný ústav rostlinné výroby v československém a českém zemědělském výzkumu : 100 / [Ladislav Dotlačil, Václav Kůdela, Jan Lipavský] . Praha-Ruzyně :  Výzkumný ústav rostlinné výroby , 2018 . 100 s . ISBN 978-80-7427-282-0 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]