Výsledky vyhľadávania

 1. Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku : odborný časopis zameraný na trávne porasty, rozvoj vidieka, krmovinárstvo, chov a zdravotný stav hospodárskych zvierat . Banská Bystrica :  Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva , 2007- . ISSN 1337-589X .
  časopis

  časopis

 2. Náš vidiek : časopis Vidieckeho parlamentu na Slovensku . Banská Bystrica :  Vidiecky parlament na Slovensku , 2004-
  https://www.vipa.sk/kategoria/casopis/pocet/vsetky/zobrazit/v-tabulke .
  časopis

  časopis

 3. Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2019 : 25. apríl 2019 / [zostavil Valéria Magáthová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 13 s . ISBN 978-80-552-2000-0 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 4. Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku : odborný časopis zameraný na trávne porasty, rozvoj vidieka, krmovinárstvo, chov a zdravotný stav hospodárskych zvierat . Roč. 12 , č. 1-2 , 2018 . Banská Bystrica :  Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva , 2018 . ISSN 1337-589X . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. Náš vidiek : časopis Vidieckeho parlamentu na Slovensku . Roč. 15 , č. 1-4 , 2018 . Banská Bystrica :  Vidiecky parlament na Slovensku , 2018 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. Podpora rozvoja vidieka chovom vybraných druhov živočíchov v chovných zariadeniach Slovenska / Dominika Mojková ; vedúci záverečnej práce Štefan Týr , 2018 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30368 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Potenciál rozvoja vidieckeho turizmu vo vybraných obciach okresu Levoča / Štefan Vrábeľ ; školiteľ Miroslav Habán , 2018 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36833 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Vývoj poľnohospodárstva a remesiel v lokalite Strelníky = Development of agriculture and crafts in locality Strelníky / Martin Filadelfi ; vedúci bakalárskej práce Magdaléna Lacko-Bartošová , 2018 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35952 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Využívanie finančnej podpory EÚ vo vybranom území Nitrianskeho regiónu / Denis Moravčík ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37312 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Hodnotenie dopadov podpory malých farmárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky / Dušan Šenkárik ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2018 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34614 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]