Výsledky vyhľadávania

 1. Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku : odborný časopis zameraný na trávne porasty, rozvoj vidieka, krmovinárstvo, chov a zdravotný stav hospodárskych zvierat . Banská Bystrica :  Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva , 2007- . ISSN 1337-589X .
  časopis

  časopis

 2. Náš vidiek : časopis Vidieckeho parlamentu na Slovensku . Banská Bystrica :  Vidiecky parlament na Slovensku , 2004- . ISSN 1339-1542
  https://www.vipa.sk/kategoria/casopis/pocet/vsetky/zobrazit/v-tabulke .
  časopis

  časopis

 3. Rozvoj agroturizmu v Bratislavskom samosprávnom kraji - podpora malých a stredných podnikov, miest a obcí / Lucia Hambálková ; vedúci záverečnej práce Jana Jarábková , 2019 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33449 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Prínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidieka / Bianka Oravcová ; vedúci záverečnej práce Janka Beresecká , 2019 . 53 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34684 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Zhodnotenie hospodársko-sociálnej interakcie mesto - vidiek v okresoch Prešovského kraja / Tatiana Kmeťová ; vedúci záverečnej práce Marián Kováčik , 2019 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33422 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Podnikateľská aktivita na vidieku a podmienky jej rozvoja / Kristína Hercová ; vedúci záverečnej práce Mária Fáziková , 2019 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34819 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obcí Lužianky a Zbehy / Paulína Budzeľová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2019 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33444 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Zhodnotenie hospodársko-sociálnej integrácie mesto-vidiek vo vybranom okrese Žilinského kraja / Simona Kotvasová ; vedúci diplomovej práce Marián Kováčik , 2019 . 57 s, [12] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33423 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Hodnotenie a implementácia prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupine / Veronika Bédiová ; vedúci záverečnej práce Ivan Takáč ; konzultant Lucia Laginová , 2019 . 90 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34672 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Podnikateľská aktivita na vidieku a podmienky jej rozvoja / Simona Gašparíková ; vedúci záverečnej práce Mária Fáziková ; konzultant Lukáš Varecha , 2019 . 90 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34818 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]