Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 130  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0250609^"
 1. Projekt interaktívnej mapy chránenej krajinnej oblasti Kysuce / Alexander Ježík ; vedúci záverečnej práce Lýdia Jedlovská , 2018 . 98 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34139 . [1, z toho požičaných 0]
 2. Ochrana prírody a porovnanie dvoch vybraných druhov chránených krajinných oblastí na Slovensku / Lucia Kokavcová ; vedúci záverečnej práce Lýdia Jedlovská , 2017 . 73 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27266 . [1, z toho požičaných 0]
 3. Ohrozené druhy živočíchov v chránenom území Slovenskej republiky / Monika Prostredná ; vedúci záverečnej práce Lýdia Jedlovská , 2017 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30642 . [1, z toho požičaných 0]
 4. Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí Slovenskej republiky / Veronika Blštáková ; vedúci záverečnej práce Mária Babošová , 2016 . 43 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22464 . [1, z toho požičaných 0]
 5. Priestorová diferenciácia a typizácia terestrických ekosystémov v regióne, ich ochrana a obnova / Ingrid Jenisová ; vedúci záverečnej práce Marián Kotrla , 2016 . 75 s, [9] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionálnej bioenergetiky FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22746 . [1, z toho požičaných 0]
 6. Ohrozenie Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat inváznymi druhmi rastlín / Veronika Belušáková ; školiteľ Žaneta Pauková , 2015 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=17934 . [1, z toho požičaných 0]
 7. Hodnotenie využívania rašelinísk v CHKO Horná Orava / Matúš Strnál ; vedúci záverečnej práce Alexander Fehér , 2014 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra trvalo udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=14519 . [1, z toho požičaných 0]
 8. Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy a význam mokradí / Adam Vermes ; vedúci [bakalárskej] práce Jozef Smatana , 2014 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=19063 . [1, z toho požičaných 0]
 9. Vodné hospodárstvo v Banskej Štiavnici - banskoštiavnické tajchy / Veronika Soldánová ; vedúci záverečnej práce Jozefína Pokrývková , 2014 . 62 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=13756 . [1, z toho požičaných 0]
 10. Monitoring bobra európskeho (Castor fiber, L. 1758) na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty / František Kuľha ; vedúci záverečnej práce Jana Porhajašová , 2014 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=17208 . [1, z toho požičaných 0]