Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 956  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0250670^"
 1. Vplyv aplikácie inokulantov na obsah bioaktívnych látok a antioxidačnú aktivitu semien vybraných strukovín = [Inoculant application influence on content of bioactive compounds and antioxidant activity of selected legumes seeds] / Erika Zetochová ; školiteľ Alena Vollmannová , 2022 . 117 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav potravinárstva FBP SPU v Nitre (v práci uvedené Katedra chémie FBP)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38371 . [1, z toho požičaných 0]
 2. Využitie nových optických senzorov pre štúdium limitov fotosyntetickej produkcie plodín v podmienkach environmentálnych stresov = [Application of Novel Optical Sensors to Study the Limits of Crop Photosynthetic Productivity in Conditions of Environmental Stresses] / Andrej Filaček ; vedúci záverečnej práce Marek Živčák , 2022 . 134 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43837 . [1, z toho požičaných 0]
 3. Fenomické prístupy na identifikáciu genetických zdrojov plodín tolerantných ku klimatickým extrémom = [Phenomic Approaches for the Identification of Genetic Sources of Wheat Tolerant to Climate Extremes] / Mária Barboričová ; vedúci záverečnej práce Marián Brestič , 2022 . 106 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38334 . [1, z toho požičaných 0]
 4. Molekulárna bezpečnosť alergénov rastlín v personalizovanej výžive : [Molecular Safety of Allergens in the Personalized Nutrition] / Jana Bilčíková ; vedúci záverečnej práce Jana Žiarovská , 2022 . 91 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38335 . [1, z toho požičaných 0]
 5. Variabilita genómu jahody ananásovej [elektronický zdroj] = [Genomic variability of Fragaria x ananassa] / Kristína Vaneková ; vedúci záverečnej práce Jana Žiarovská , 2021 . 1 online zdroj (47 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=48174 .
  kniha

  kniha

 6. Vplyv rôznej úrovne výživy pšenice tvrdej (Triticum durum L.) na výšku a kvalitu dopestovanej produkcie = [Influence of Different Levels of Durum Wheat (Triticum durum L.) Nutrition on the Height and Quality of Cultivated Production] / Marek Provazník ; vedúci záverečnej práce Ladislav Ducsay , 2021 . 133 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32402 . [1, z toho požičaných 0]
 7. Špecifické aspekty výrobného systému pestovania tekvice [elektronický zdroj] = [Specific aspects of the pumpkin production system] / Patrícia Valentínyová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Macák , 2021 . 1 online zdroj (37 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40006 .
  kniha

  kniha

 8. Vplyv macerácie na kvalitu vína [elektronický zdroj] = [Influence of maceration on wine quality] / Jessica Rebrová ; vedúci záverečnej práce Slavko Bernáth , 2021 . 1 online zdroj (40 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (v práci uvedené FBP SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=45856 .
  kniha

  kniha

 9. Genetický polymorfizmus kukurice siatej (Zea mays L.) = [Genetic polymorphism of maize (Zea mays L.)] / Andrea Špaleková ; vedúci záverečnej práce Zdenka Gálová ; konzultant Želmíra Balážová , 2021 . 150 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29096 . [1, z toho požičaných 0]
 10. Vyhodnotenie pestovania tekvice obyčajnej olejnej v Malom Cetíne [elektronický zdroj] = [Evaluation of oil pumpkin cultivation in the locality of Malý Cetín] / Adriana Sztraková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Habán , 2021 . 1 online zdroj (56 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=45019 .
  kniha

  kniha