Výsledky vyhľadávania

 1. Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link / Soňa Felšöciová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 93 s . ISBN 978-80-552-1975-2 . [4, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]
 2. Dopady spracovania plodov rajčiaka jedlého na obsah významných fytochemikálií vo finálnom produkte / Andrea Mendelová, Ľubomír Mendel, Ján Durec . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 99 s . ISBN 978-80-552-1980-6 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 3. Metody šlechtění odolných odrůd slivoní : certifikovaná metodika / Jan Wolf ... [et al.] . Brno :  Mendelova univerzita v Brně , 2019 . 58 s . ISBN 978-80-7509-633-3 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 4. Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů / Karel Hieke . Brno :  CPress , 2019 . 246 s . ISBN 978-80-264-2461-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 5. Petrklíče a tulipány v zahradnické tradici Průhonic : kritický katalog k výstavě pořádané v Dendrologické zahradě v Průhonicích v roce 2019 / Adam Baroš ... [et al.] . Průhonice :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví , 2019 . 165 s . ISBN 978-80-87674-30-7 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 6. Pěstování a užití topinamburu a jakonu u malopěstitelů a na zahrádkách / Pavel Kasal ... [et al.] . Havlíčkův Brod :  Výzkumný ústav bramborářský , 2019 . 27 s . ISBN 978-80-86940-83-0 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 7. Cibuľa kuchynská (Allium Cepa L.) - zdroj bioaktívnych látok = Onion (Allium cepa, L.) - the source of bioactive substances / Judita Bystrická, Janette Musilová, Petra Kavalcová . Český Těšín :  2 Theta , 2018 . 101 s . ISBN 978-80-86380-92-6 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 8. Hodnotenie vybraných kvalitatívnych parametrov sladovníckych odrôd jačmeňa / Dominika Pivodová ; vedúci záverečnej práce Štefan Dráb , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35863 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Zemiaky a ich využitie na potravinárske účely / Lucia Hudáčová ; vedúci záverečnej práce Ján Mareček , 2018 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29709 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Riadenie archivačného potenciálu vína prostredníctvom technologických postupov a režimu sírenia / Jakub Achberger ; vedúci záverečnej práce Štefan Ailer , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (v bakalárskej práci nesprávne uvedené FBP SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33053 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]