Výsledky vyhľadávania

 1. Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link / Soňa Felšöciová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 93 s . ISBN 978-80-552-1975-2 . [4, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]
 2. Dopady spracovania plodov rajčiaka jedlého na obsah významných fytochemikálií vo finálnom produkte / Andrea Mendelová, Ľubomír Mendel, Ján Durec . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 99 s . ISBN 978-80-552-1980-6 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 3. Produkčné a kvalitatívne ukazovatele Festulolium A. et Gr. / Zuzana Podolinská ; vedúci záverečnej práce Peter Hric , 2018 . 63 s, [15] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29794 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Produkčné a kvalitatívne ukazovatele odrôd Festuca pratensis Huds. a Phleum pratense L. / Ján Pečko ; vedúci záverečnej práce Peter Hric , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29790 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Vyhodnotenie pestovania pestreca mariánskeho v agroekologických podmienkach obcí Hrašné a Šúrovce / Lukáš Galandák ; školiteľ Miroslav Habán , 2018 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31860 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Luskoviny : charakteristika, pěstování, využití / Miroslav Houba ; spoluautorka Radmila Dostálová . Praha :  Profi Press , 2018 . 94 s . ISBN 978-80-86726-85-4 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 7. Vplyv biologického materiálu na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie kapusty repkovej pravej (Brassica napus L. var. napus) / Andrej Fogada ; vedúci záverečnej práce Dávid Ernst , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32925 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Hodnotenie vybraných kvalitatívnych parametrov sladovníckych odrôd jačmeňa / Dominika Pivodová ; vedúci záverečnej práce Štefan Dráb , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35863 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Vplyv dlhodobého skladovania na kvalitu pšenice určenej na potravinárske účely / Martina Prochádzková ; vedúci záverečnej práce Ján Mareček , 2018 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32144 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vplyv skladovania na technologickú a senzorickú kvalitu odrôd zemiakov / Natália Čimborová ; vedúci záverečnej práce Ján Mareček , 2018 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32143 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]