Výsledky vyhľadávania

 1. Chemické vlastnosti a pôdna organická hmota fluvizeme v rôznych ekosystémoch / Jakub Igaz ; školiteľ Erika Tobiašová , 2018 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29302 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Vplyv pesticídov na vybrané ukazovatele kvality a zdravia pôdy / Dominika Mihaličková ; vedúci záverečnej práce Soňa Javoreková , 2018 . 98 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30057 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Metodiky stanovenia parametrov pôdnej organickej hmoty / Erika Tobiašová, Gabriela Barančíková, Erika Gömöryová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 79 s . ISBN 978-80-552-1876-2 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 4. Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia / Lucia Toková ; vedúci záverečnej práce Dušan Igaz , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30896 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Determinácia fytomasy rastlín a parametrov pôdy aplikáciou vermikompostov a vermivýluhov = Determination of plant phytomass and soil parameters by application of vermicomposts and vermiextracts / Peter Kováčik, Mária Kmeťová a Peter Šalamún . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 121 s . ISBN 978-80-552-1924-0 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 6. Biodiverzita a priestorová štruktúra populácií Carabidae (Coleoptera) v podmienkach rôznych typov biotopov / Jana Ivanič Porhajašová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 79 s . ISBN 978-80-552-1952-3 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 7. Racionální použití hnojiv : zaměřené na vliv hnojení na výši a kvalitu produkce a životní prostředí, sborník z 23. mezinárodní konference, 30.11.2017, ČZU v Praze / [editor Václavv Vaněk] . Praha :  Česká zemědělská univerzita , 2017 . 110 s . ISBN 978-80-213-2793-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Vplyv makro a mikroživín na úrodu a kvalitu hrozna v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti / Otto Ložek, Soňa Bugáňová, Vladimír Šimanský . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 85 s . ISBN 978-80-552-1774-1 . [4, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]
 9. Utláčane pôdy poľnohospodárskou technikou a jeho vplyv na vývoj rastlín / Benjamín Császta ; vedúci záverečnej práce Vladimír Rataj , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25920 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vplyv vermikompostu na fytomasu kukurice siatej / Peter Kováčik, Mária Kmeťová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 128 s . ISBN 978-80-552-1750-5 . [5, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]