Výsledky vyhľadávania

 1. Chemické vlastnosti a pôdna organická hmota fluvizeme v rôznych ekosystémoch / Jakub Igaz ; školiteľ Erika Tobiašová , 2018 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29302 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Metodiky stanovenia parametrov pôdnej organickej hmoty / Erika Tobiašová, Gabriela Barančíková, Erika Gömöryová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 79 s . ISBN 978-80-552-1876-2 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 3. Vplyv pesticídov na vybrané ukazovatele kvality a zdravia pôdy / Dominika Mihaličková ; vedúci záverečnej práce Soňa Javoreková , 2018 . 98 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30057 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Aplikácia biouhlia do pôdy v podmienkach EÚ a SR: výzvy a príležitosti / Branislav Mikulovský ; vedúci záverečnej práce Ján Horák , 2018 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30427 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Biodiverzita a priestorová štruktúra populácií Carabidae (Coleoptera) v podmienkach rôznych typov biotopov / Jana Ivanič Porhajašová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 79 s . ISBN 978-80-552-1952-3 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 6. Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia / Lucia Toková ; vedúci záverečnej práce Dušan Igaz , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30896 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Determinácia fytomasy rastlín a parametrov pôdy aplikáciou vermikompostov a vermivýluhov = Determination of plant phytomass and soil parameters by application of vermicomposts and vermiextracts / Peter Kováčik, Mária Kmeťová a Peter Šalamún . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 121 s . ISBN 978-80-552-1924-0 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 8. Vplyv hnojív na vybrané ukazovatele kvality a zdravia pôdy / Martina Stipulová ; školiteľ Soňa Javoreková , 2017 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26929 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Rozdiely v rentabilite poľnohospodárskych podnikov v závislosti od kvality poľnohospodárskej pôdy / Nikola Arpášová ; vedúci záverečnej práce Andrea Boháčiková , 2017 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra financií FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29388 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vplyv makro a mikroživín na úrodu a kvalitu hrozna v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti / Otto Ložek, Soňa Bugáňová, Vladimír Šimanský . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 85 s . ISBN 978-80-552-1774-1 . [4, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]