Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich parametre výkrmu brojlerových kurčiat / Tomáš Mičuda ; vedúci záverečnej práce Cyril Hrnčár , 2019 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=42011 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Sledovanie úžitkových parametrov plemena kúr australorpka vo vybranom chove / Kevin Kaščák ; školiteľ Cyril Hrnčár , 2019 . 35 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40479 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Mikroklíma a vetranie v chove ošípaných / René Kvokačka ; vedúci záverečnej práce Ivan Imrich , 2019 . 39 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35994 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Charakteristika a chov vtákov nadradu Bežce (Ratitae) v zajatí / Mária Rusnáková ; vedúci záverečnej práce Henrieta Arpášová , 2019 . 74 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=42494 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Charakteristika a význam chovu plemena kačíc indický bežec v podmienkach Slovenska / Jana Borončová ; vedúci záverečnej práce Cyril Hrnčár , 2019 . 43 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40483 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Historický vývoj a súčasný stav chovu simentálskeho plemena / Róbert Palider ; vedúci záverečnej práce Peter Strapák , 2019 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=42434 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Vplyv rôznych druhov krmiva na úžitkové parametre plymutky bielej / Stanislav Reľovský ; vedúci záverečnej práce Cyril Hrnčár , 2019 . 38 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=42481 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Zhodnotenie vybraných reprodukčných parametrov ošípaných na farme Topoľovka / Viktor Vojtko ; vedúci záverečnej práce Juraj Mlynek , 2019 . 64 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41834 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Vývoj a súčasný stav chovu plemena jersey / Jakub Glasnák ; školiteľ Peter Strapák , 2019 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=42563 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Charakteristika plemena Jersey / Hana Žáčiková ; vedúci záverečnej práce Vladimír Tančin , 2019 . 36 s
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33101 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]