Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich parametre výkrmu brojlerových kurčiat / Tomáš Mičuda ; vedúci záverečnej práce Cyril Hrnčár , 2019 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Vývoj stavov, úžitkových a reprodukčných parametrov oviec plemena cigája / Martina Bútová ; vedúci záverečnej práce Milan Margetín , 2018 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31178 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Chov oviec plemena valaška na Slovensku / David Magna ; vedúci bakalárskej práce Milan Margetín , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30224 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Zhodnotenie produkčných a reprodukčných parametrov oviec v šľachtiteľskom chove plemena zošľachtená valaška AGROTRADE GROUP s. r. o. Turček / Lucia Vojvodová ; vedúci záverečnej práce Milan Margetín , 2018 . 64 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29811 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Pasienkový chov oviec a ovčiarstvo na hornej Nitre / Martin Sulaček ; vedúci záverečnej práce Ján Novák , 2018 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31972 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Využitie rastlinných extraktov vo výžive hydiny / Matúš Majna ; vedúci záverečnej práce Cyril Hrnčár , 2018 . 43 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29726 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Analýza trhu vybranej komodity / Veronika Andresičová ; vedúci záverečnej práce Ema Lazorčáková , 2018 . 59 s, [4] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27711 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Význam pŕchnutia v chove hydiny / Mária Horníková ; vedúci záverečnej práce Cyril Hrnčár , 2017 . 34 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29598 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Vplyv technológie chovu na produkciu konzumných vajec / Pavol Pločica ; vedúci záverečnej práce Ivan Imrich , 2017 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29338 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Netradičné mäsové plemena hovädzieho dobytka chované na Slovensku / Dominik Valčák ; školiteľ Klára Vavrišínová , 2017 . 41 s, [3] s obr príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28149 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]