Výsledky vyhľadávania

 1. Kvalita TTP a návrh na ich obnovu pre dojčiace kravy na farme Zákopčie / Lucia Rovňaníková ; vedúci záverečnej práce Ján Novák , 2019 . 121 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Analýza kvality konzervovaných krmív vo vybranom poľnohospodárskom podniku / Martin Karásek ; vedúci práce Miroslav Juráček , 2019 . 56 s, [3] s obr príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Biochemická charakteristika niektorých rastlinných častí a vody brezy bradavičnatej (Betula pendula Roth) / Michaela Kvaková ; vedúci záverečnej práce Ján Brindza ; konzultant Vladimíra Horčinová Sedláčková , 2019 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Výskyt a štruktúra biokoridorov v širšom okolí obce Tvrdošovce / Zsolt József Balogh ; vedúci záverečnej práce Tibor Baranec , 2019 . 46 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra botaniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Zhodnotenie vplyvu vybraných faktorov na úrodu zrna kukurice siatej u SHR Lenčéš / Lukáš Lenčéš ; vedúci záverečnej práce Marek Rašovský , 2019 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Výskyt burín v slnečnici ročnej vo VPP Kolíňany / Patrik Šimko ; školiteľ Jozef Smatana , 2019 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Štruktúra biokoridorov západnej časti Žiarskej kotliny / Pavlína Fecková ; vedúci záverečnej práce Tibor Baranec , 2019 . 50 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra botaniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Výskyt a štruktúra vegetácie v širšom okolí obce Ivanka pri Dunaji / Katarína Hricáková ; vedúci záverečnej práce Tibor Baranec ; konzultant Ivan Ikrényi , 2019 . 76 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra botaniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 9. Vplyv spôsobu odchovu a vybraných negenetických faktorov na intenzitu rastu jahniat do odstavu / Jitka Kubalová ; vedúci záverečnej práce Milan Margetín , 2019 . 54 s, [7] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Ochrana živočíchov v poľovnom revíri Iža / Szabolcs Horváth ; vedúci záverečnej práce Lýdia Jedlovská , 2019 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha