Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov / Eva Némethová ; vedúci záverečnej práce Eva Némethová , 2017 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27274 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Analýza základných fyzikálnych vlastností tepelnoizolačného materiálu / Michal Smutný ; vedúci záverečnej práce Peter Hlaváč , 2018 . 59 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32075 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 3. Vplyv reprodukčných ukazovateľov na parametre mliekovej úžitkovosti dojníc / Petronela Berdáková ; vedúci záverečnej práce Radovan Kasarda , 2018 . 90 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29444 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Analýza stravovacích zvyklostí detí staršieho školského veku a dospievajúcich / Veronika Bergendiová ; vedúci záverečnej práce Jana Kopčeková , 2018 . 88 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29539 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Zmeny minerálneho statusu vplyvom konzumácie pekárskych výrobkov s pridanou nutričnou hodnotou / Lea Bihariová ; vedúci diplomovej práce Martina Gažarová , 2018 . 98 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29525 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Analýza využitia alternatívnych spôsobov podstielky v chove koní / Daša Belániová ; vedúci záverečnej práce Marko Halo , 2018 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35958 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Význam rastlinných fenolových látok vo vybraných druhoch lesných plodov / Silvia Belianska ; školiteľ Eleonóra Krivosudská , 2018 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32992 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Návrh osevných postupov v poľnohospodárskom podniku PD Gbely / Juraj Belica ; školiteľ Jozef Smatana , 2018 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34196 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Vplyv zeolitu na vnútorné prostredie kurčiat / Martin Belák ; vedúca záverečnej práce Marcela Capcarová , 2018 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35944 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Analýza zmien kvality vajec plemena oravka počas znáškového obdobia / Barbora Bašová ; vedúci záverečnej práce Cyril Hrnčár , 2018 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35422 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]