Výsledky vyhľadávania

 1. Výskyt a štruktúra biokoridorov v širšom okolí obce Tvrdošovce / Zsolt József Balogh ; vedúci záverečnej práce Tibor Baranec , 2019 . 46 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra botaniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30914 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Vplyv výživy na kvalitu mlieka kôz / Katarína Ondrejáková ; vedúci záverečnej práce Michal Rolinec , 2019 . 37 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33008 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Stav a možnosti pestovania konopy siatej na území Slovenskej republiky / Viktor Feldsam ; vedúci záverečnej práce Jozef Smatana , 2019 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41967 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Analýza kvality konzervovaných krmív vo vybranom poľnohospodárskom podniku / Martin Karásek ; vedúci práce Miroslav Juráček , 2019 . 56 s, [3] s obr príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33006 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Analýza fyzikálnej štruktúry kŕmnych dávok dojníc a profilových siláží vo vybranom poľnohospodárskom podniku / Anton Fedák ; vedúci záverečnej práce Miroslav Juráček , 2019 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33824 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Rezistencia huby Cercospora beticola voči fungicídom / Orsolya Komjátiová ; školiteľ Kamil Hudec , 2019 . 89 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ochrany rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39179 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Antioxidačná aktivita medu s pridanými sušenými bylinkami a čerstvým ovocím / Andrej Šimko ; vedúci záverečnej práce Jan Brindza ; konzultantka Vladimíra Horčinová Sedláčková , 2019 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35568 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Identifikácia sladkovodných druhov rýb použitím DNA barcodingu / Marek Slepčan ; vedúci záverečnej práce Michal Gábor , 2019 . 66 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37493 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Vplyv celiakie na kvalitu života vybranej skupiny celiatikov / Roxana Jesková ; vedúci záverečnej práce Marta Habánová , 2019 . 94 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35570 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vybrané jatočné ukazovatele a kvalita mäsa a tuku jahniat z pastevného výkrmu / Marek Repkovský ; vedúci práce Milan Margetín , 2019 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32654 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]