Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 52  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0252045^"
 1. Analýza dopadov drobenia pozemkov po zápise projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností [elektronický zdroj] = [Analysis of Plots’ fragmentation Implications after a Land Consolidation Project Registration in the Cadaster of Real Estates] / Nikoleta Bešinová ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2022 . 1 online zdroj (55 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=46025 .
  kniha

  kniha

 2. Návrh metodiky výberu katastrálnych území pre zadávanie projektov pozemkových úprav = [Proposal of a Methodology for Selection of Cadastral Territories for Land Consolidation Projects] / Alexandra Pagáč Mokrá ; školiteľ Zlatica Muchová , 2022 . 161 s, [18] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43934 . [1, z toho požičaných 0]
 3. Pozemkové právo Ondrej Halama . [S.l.] :  Ondrej Halama , 2022 . 400 s . ISBN 978-80-570-4322-5 . [4, z toho požičaných 0]
 4. Konkurencieschopnosť regiónov SR z pohľadu poľnohospodárstva [elektronický zdroj] = [Competitiveness of the Slovak Regions concerning the Agriculture] / Veronika Vernárska ; vedúci záverečnej práce Martin Richter , 2021 . 1 online zdroj (61 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=44832 .
  kniha

  kniha

 5. Porovnanie zmien krajinnej štruktúry a kvality životného prostredia medzi rokmi 1993 a 2018 v okrese Nitra [elektronický zdroj] = [Comparison of changes in landscape structure and environmental quality between years 1993 and 2018 in the district of Nitra] / Alan Hrabovský ; vedúci záverečnej práce Lenka Lackóová , 2021 . 1 online zdroj (51 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=46363 .
  kniha

  kniha

 6. Parcelácia a prídel pôdy na Slovensku 1918-1938 : (pozemková reforma v pracovnom obvode Prídelového komisára Štátneho pozemkového úradu v Michalovciach) / Henrich Hrehor . Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , 2021 . 261 s . ISBN 978-80-574-0023-3 . [2, z toho požičaných 0]
 7. Pozemkové úpravy / [autori Zlatica Muchová, Ľubomír Konc, Jozef Halva] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2020 . 130 s . ISBN 978-80-552-2190-8 . [1, z toho požičaných 0]
  Pozemkové úpravy

  kniha

 8. Návrh funkčného usporiadania územia pre katastrálne územie Veľké Janíkovce [elektronický zdroj] = [A Proposal of Functional Rearrangement of the Territory for the Selected Cadastral Area of Veľke Janíkovc] / Dávid Dežerický ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2020 . 1 online zdroj (111 s, [19] s príl) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39144 .
  kniha

  kniha

 9. Zhodnotenie priestorového a funkčného usporiadania pozemkov v katastrálnom území Ladice [elektronický zdroj] = [Evaluation of Spatial and Functional Arrangement of Plots in the Cadastral Area of Ladice] / Miloslav Majlát ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2020 . 1 online zdroj (51 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41455 .
  kniha

  kniha

 10. Zmeny využívania krajiny v časovom horizonte [elektronický zdroj] = Changes in landscapeuse over time / Šimon Mego ; školiteľ Jozef Halva , 2020 . 1 online zdroj (47 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39020 .
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.