Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 128  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0252048^"
 1. Agrárne právo [elektronický zdroj] / Jarmila Lazíková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2023 . 1 online zdroj (201 s) . ISBN 978-80-552-2605-7
  Digitálna knižnica http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788055226057/9788055226057.pdf .
  kniha

  kniha

 2. Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav [elektronický zdroj] = [Interaction of Real Estate Lease Relations and a Land Consolidation Project] / Petra Pipíšková ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2023 . 152 s, [6] s, obr príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=52336 . [1, z toho požičaných 0]
 3. Registra censuum mediaevalia Slovaciae I. = Stredoveké majetkové registre z územia Slovenska I. / Vladimír Drábik . [Bratislava] :  Typi Universitatis Tyrnaviensis , 2023 . 351 s . ISBN 978-80-568-0602-9 . [2, z toho požičaných 0]
 4. Analýza dopadov drobenia pozemkov po zápise projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností [elektronický zdroj] = [Analysis of Plots’ fragmentation Implications after a Land Consolidation Project Registration in the Cadaster of Real Estates] / Nikoleta Bešinová ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2022 . 1 online zdroj (55 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=46025 .
  kniha

  kniha

 5. Návrh metodiky výberu katastrálnych území pre zadávanie projektov pozemkových úprav = [Proposal of a Methodology for Selection of Cadastral Territories for Land Consolidation Projects] / Alexandra Pagáč Mokrá ; školiteľ Zlatica Muchová , 2022 . 161 s, [18] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43934 . [1, z toho požičaných 0]
 6. Pozemkové právo Ondrej Halama . [S.l.] :  Ondrej Halama , 2022 . 400 s . ISBN 978-80-570-4322-5 . [4, z toho požičaných 0]
 7. Parcelácia a prídel pôdy na Slovensku 1918-1938 : (pozemková reforma v pracovnom obvode Prídelového komisára Štátneho pozemkového úradu v Michalovciach) / Henrich Hrehor . Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , 2021 . 261 s . ISBN 978-80-574-0023-3 . [2, z toho požičaných 0]
 8. Pozemkové úpravy / [autori Zlatica Muchová, Ľubomír Konc, Jozef Halva] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2020 . 130 s . ISBN 978-80-552-2190-8 . [1, z toho požičaných 0]
  Pozemkové úpravy

  kniha

 9. Návrh funkčného usporiadania územia pre katastrálne územie Veľké Janíkovce [elektronický zdroj] = [A Proposal of Functional Rearrangement of the Territory for the Selected Cadastral Area of Veľke Janíkovc] / Dávid Dežerický ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2020 . 1 online zdroj (111 s, [19] s príl) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39144 .
  kniha

  kniha

 10. Pozemkové úpravy na Slovensku [elektronický zdroj] = [Land adjustments in Slovakia] / Daniela Vojtková ; vedúci záverečnej práce Anna Bandlerová , 2020 . 1 online zdroj (69 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40820 .
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.