Výsledky vyhľadávania

 1. Ľudské práva a práva dieťaťa v kontexte názorov žiakov základných a stredných škôl / Marcela Bieliková . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2019 . 59 s . ISBN 978-80-89965-14-4 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 2. Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní : aplikace modelu BVAR v podmínkách české ekonomiky / Pavel Řežábek . Praha :  Karolinum , 2019 . 142 s . ISBN 978-80-246-4235-2 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 3. Úprava pitné vody : současný výzkum a realita / Martin Pivokonský . Praha :  Academia , 2019 . 63 s . ISBN 978-80-200-2985-0 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 4. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a stredných škôl / Marianna Pétiová . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2019 . 71 s . ISBN 978-80-89965-15-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 5. Otázky soudobé psychoanalýzy : tradice a současnost / Vladimír Vavrda . Praha :  Portál , 2019 . 263 s . ISBN 978-80-262-1467-0 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 6. Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka / Alexandra Alvarová . Praha :  Stanislav Juhaňák - Triton , 2019 . 308 s . ISBN 978-80-7553-682-2 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 7. Vplyv efektov agrárnych politík na ekonomický rast a zamestnanosť v odvetví poľnohospodárstva [elektronický zdroj] / Ivan Masár a kol. . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s85) . ISBN 978-80-8058-624-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Pohľad žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu / [autorka Marianna Pétiová ; technická spolupráca Anna Ošípaníková] . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2018 . 60 s . ISBN 978-80-89354-90-0 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 9. Pohľad pedagógov v základných a stredných školách na prejavy extrémizmu / [autorka Marianna Pétiová ; technická spolupráca Anna Ošípaníková] . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2018 . 51 s . ISBN 978-80-89354-99-3 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 10. Ekonomické aspekty poľnohospodárstva a potravinárstva vrátane bezpečnosti potravín na Slovensku [elektronický zdroj] / Zuzana Chrastinová a kol. . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s 209) . ISBN 978-80-8058-622-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]