Výsledky vyhľadávania

 1. Ľudké práva a práva dieťaťa v kontexte názorov žiakov základných a stredných škôl / Marcela Bieliková . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2019 . 59 s . ISBN 978-80-89965-14-4 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 2. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a stredných škôl / Marianna Pétiová . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2019 . 71 s . ISBN 978-80-89965-15-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 3. Ľudské práva vo výchovno-vzdelávacom procese školy : (názory učiteľov základných a stredných škôl) / Marcela Bieliková ; [spoluriešiteľ Anna Ošípaníková] . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2018 . 35 s . ISBN 978-80-89354-98-6 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 4. Pohľad pedagógov v základných a stredných školách na prejavy extrémizmu / [autorka Marianna Pétiová ; technická spolupráca Anna Ošípaníková] . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2018 . 51 s . ISBN 978-80-89354-99-3 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 5. Pohľad žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu / [autorka Marianna Pétiová ; technická spolupráca Anna Ošípaníková] . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2018 . 60 s . ISBN 978-80-89354-90-0 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 6. Vplyv efektov agrárnych politík na ekonomický rast a zamestnanosť v odvetví poľnohospodárstva [elektronický zdroj] / Ivan Masár a kol. . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s85) . ISBN 978-80-8058-624-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich trh s poľnohospodárskou a nájom poľnohospodárskej pôdy [elektronický zdroj] / Štefan Buday a kol. . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s136), 4 tab príl . ISBN 978-80-8058-621-8 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Ľudké práva a práva dieťaťa v názoroch rodičov žiakov základných a stredných škôl / Marcela Bieliková . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2018 . 45 s . ISBN 978-80-89965-07-6 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 9. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl / [autor Marianna Pétiová] . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2018 . 47 s . ISBN 978-80-89965-08-3 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 10. Ekonomické aspekty poľnohospodárstva a potravinárstva vrátane bezpečnosti potravín na Slovensku [elektronický zdroj] / Zuzana Chrastinová a kol. . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s 209) . ISBN 978-80-8058-622-5 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha