Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv efektov agrárnych politík na ekonomický rast a zamestnanosť v odvetví poľnohospodárstva [elektronický zdroj] / Ivan Masár a kol. . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s85) . ISBN 978-80-8058-624-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Pohľad pedagógov v základných a stredných školách na prejavy extrémizmu / [autorka Marianna Pétiová ; technická spolupráca Anna Ošípaníková] . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2018 . 51 s . ISBN 978-80-89354-99-3 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 3. Pohľad žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu / [autorka Marianna Pétiová ; technická spolupráca Anna Ošípaníková] . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2018 . 60 s . ISBN 978-80-89354-90-0 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 4. Ľudské práva vo výchovno-vzdelávacom procese školy : (názory učiteľov základných a stredných škôl) / Marcela Bieliková ; [spoluriešiteľ Anna Ošípaníková] . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2018 . 35 s . ISBN 978-80-89354-98-6 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 5. Ekonomické aspekty poľnohospodárstva a potravinárstva vrátane bezpečnosti potravín na Slovensku [elektronický zdroj] / Zuzana Chrastinová a kol. . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s 209) . ISBN 978-80-8058-622-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich trh s poľnohospodárskou a nájom poľnohospodárskej pôdy [elektronický zdroj] / Štefan Buday a kol. . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s136), 4 tab príl . ISBN 978-80-8058-621-8 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad do roku 2018 = [Economic development of Slovakia in 2016 and outlook up to 2018] / Karol Morvay a kolektív . Bratislava :  Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied , 2017 . 155 s . ISBN 978-80-7144-275-2 . www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/362_hospodarsky_vyvoj_sr_v_r_2016_2.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 8. Komplexné zhodnotenie aktuálneho stavu senzitívneho územia Bratislava a okolie s dopadom na riešenie pôdoochranných opatrení / Jozef Kobza a kolektív . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , 2017 . 69 s . ISBN 978-80-8163-024-8 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Výchova ľuských práv v škole a rodine / Marcela Bieliková . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2017 . 63 s . ISBN 978-80-89354-78-8 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 10. Bioactive compounds : sources, properties and applications / Rocco Porter and Nigel Parker editors . New York :  Nova Science Publishers , c2017 . xiii, 417 s . ISBN 978-1-53612-418-7 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha