Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 811  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0252729^"
 1. Chów bydla : Miesiecznik spóldzielczosci mleczarskiej oraz zwiazków hodowców i producentów bydla . 31 , 1-12 , 1988 . Warszawa : Lacpress . ISSN 0317-611x . [1, z toho požičaných 0]
  časopis

  časopis

 2. Účinok symbiotického kŕmneho aditíva na produkčné a nutričné parametre výkrmových husí = [The Effect of Symbiotic Afeed Additive on the Productive and Nutritive Parameters in Goose Fattening] / Pavol Brek ; vedúci záverečnej práce Branislav Gálik , 2022 . 85 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38336 . [1, z toho požičaných 0]
 3. Obsah jódu v surovom mlieku dojných zvierat na Slovensku a faktory, ktoré ho ovplyvňujú = [Iodine Concentration in Raw Milk of Dairy Animals in Slovakia and Factors Affecting it] / Šimon Mikláš ; vedúci záverečnej práce Vladimír Tančin , 2022 . 110 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43843 . [1, z toho požičaných 0]
 4. Vplyv skrmovania hroznových výliskov na parametre krvi a imunologické zloženie mledziva a mlieka prasníc = [The Effect of Grape Pomace Feeding on Blood Parameters and Immunological Composition of Colostrum and Milk of Sows] / Eva Mixtajová ; vedúci záverečnej práce Michal Rolinec , 2022 . 102 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43844 . [1, z toho požičaných 0]
 5. Acta agriculturae Scandinavica. Section A, Animal science . Basingstoke :  Taylor & Francis , 1992- . ISSN 0906-4702
  https://www.tandfonline.com/toc/saga20/current .
  časopis

  časopis

 6. Vplyv kŕmenia na zloženie mlieka dojníc v rokoch 2019 a 2020 na RD Plavnica [elektronický zdroj] = [Influence of feeding on milk composition of dairy cows in 2019 and 2020 on a farmers’ cooperative Plavnica] / Michaela Koršňáková ; vedúci záverečnej práce Milan Šimko , 2021 . 1 online zdroj (60 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=53063 .
  kniha

  kniha

 7. Predispozičné faktory bakteriálnych mastitíd u oviec [elektronický zdroj] = [Predisposing factors for bacterial mastitis in ewes] / Erika Rákayová ; vedúci záverečnej práce Kristína Tvarožková , 2021 . 1 online zdroj (42 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=54813 .
  kniha

  kniha

 8. Zhodnocení výsledků výkrmu brojlerových kuřat na farmě Louka [elektronický zdroj] = [Evaluation of the results of broiler chickens fattening at the Louka farm] / Martin Šmotek ; vedúci záverečnej práce Cyril Hrnčár , 2021 . 1 online zdroj (45 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálneho chovateľstva FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=45442 .
  kniha

  kniha

 9. Vplyv doplnku organických kyselín na zootechnické a jatočné ukazovatele brojlerových kurčiat [elektronický zdroj] = [Effect of organic acid supplementation on zootechnical and slaughter parameters of broiler chickens] / Juraj Vontorčík ; vedúci záverečnej práce Henrieta Arpášová , 2021 . 1 online zdroj (59 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálneho chovateľstva FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=54516 .
  kniha

  kniha

 10. Vplyv extraktu z citrusových plodov na aminokyselinový profil a kvalitu bielkovín kuracieho mäsa = The influence of citrus extract on amino acid profile and protein quality chicken meat / Mária Angelovičová, Jozef Čapla, Michal Angelovič . Ostrava :  Key Publishing , 2021 . 100 s . ISBN 978-80-7418-383-6 . [3, z toho požičaných 0]