Výsledky vyhľadávania

 1. Economic and financial analysis of agricultural company / Kristína Zimanová ; supervising lecturer Andrea Boháčiková , 2018 . 73 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra financií FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32918 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Riešenie verejného priestoru v obci Čakajovce / Paulina Kuczera ; vedúci záverečnej práce Gabriel Kuczman , 2017 . 57 s, [13] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31731 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Analýza produkcie hybridov kukurice siatej v agroekologických podmienkach PD Čakajovce a Dražovce / Maroš Harag ; vedúci záverečnej práce Ivan Černý , 2016 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24412 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Finančno-ekonomická analýza vo vybranom podniku / Matej Jurika ; školiteľ záverečnej práce Jana Ladvenicová , 2015 . 50 s, [7] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=17154 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Hodnotenie záujmu obyvateľov o separovaný zber odpadov v obci Čakajovce / Katarína Bojdová ; vedúci záverečnej práce Pauková Žaneta , 2015 . 58 s, [51] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=17939 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v poľnohospodárskom družstve Čakajovce a Dražovce / Lenka Mináriková ; vedúci práce Marián Kočner , 2015 . 73 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra podnikových informačných systémov FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23620 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Využitie terestrického laserového skenovania pri počítačovom modelovaní v záhradnej architektúre / Marián Novotný ; školiteľ Ľuboš Moravčík , 2015 . 52 s, [1] tab príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=18862 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Plánovanie ako súčasť krízového manažmentu vo verejnej správe / Barbora Kóňová ; školiteľ Monika Gubáňová , 2014 . 59 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=13730 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Prediction of nutritional value of maize silages based on determination of in vitro digestibility / Ondrej Pastierik ; supervising lecturer Milan Šimko , 2014 . 141 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Analýza osvetlenia v pracovnom prostredí / Michal Mudrik ; vedúci záverečnej práce Milada Balková , 2014 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra stavieb TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=14035 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]