Výsledky vyhľadávania

 1. Funkamateur . 38 , 1-12 , 1989 . Berlin : Amateurelektronik Informat. . ISSN 0016-2833 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. Funkamateur . 37 , 1-12 , 1988 . Berlin : Amateurelektronik Informat. . ISSN 0016-2833 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. Funkamateur . 36 , 1-12 , 1987 . Berlin : Amateurelektronik Informat. . ISSN 0016-2833 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. Funkamateur : Magazin für Funk, Elektronik, Computer . 34 , 1-12 , 1985 . Berlin : Theuberger . ISSN 0016-2833 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. Základy elektrotechniky / Stanislav Paulovič, Bohumír Brachtýr, Vladimír Cviklovič . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2020 . 174 s . ISBN 978-80-552-2157-1 . [7, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
 6. Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov / Ján Meravý . Trenčín :  Lightning , 2018 . 396 s . ISBN 978-80-89576-05-0 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 7. Elektrická měření : přístroje a metody / Vladimír Haasz ... [et al.] . Praha :  Česká technika – nakladatelství ČVUT , 2018 . 259 s . ISBN 978-80-01-06412-2 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 2]
 8. Hodnotenie kvality vybraného výrobku vo vybranej organizácii / Stanislav Lubina ; vedúci záverečnej práce Miroslav Prístavka ; konzultant Martin Poprac , 2018 . 86 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30432 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Multimediálna pomôcka na predmet Elektrotechnika / Michal Čerňan ; vedúci záverečnej práce Bohumír Brachtýr , 2017 . 38 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31741 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Pasívne mikrovlnné prvky / Dagmar Faktorová . Žilina :  Žilinská univerzita , 2017 . 104 s . ISBN 978-80-554-1390-7 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]