Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 82  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0340316^"
 1. Vstupný 3D model a jeho vplyv na CAM naprogramovanie za účelom najefektívnejšieho programovania a vyrobiteľnosti [elektronický zdroj] = [Input 3D model and his impact on CAM programming for the most efficient programming and manufacturability] / Boris Herda ; vedúci záverečnej práce Ján Žitňanský , 2020 . 1 online zdroj (56 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40996 .
  kniha

  kniha

 2. Riadenie modelu lisu prostredníctvom PLC / Marek Hurtónyi ; vedúci záverečnej práce Martin Olejár ; konzultant Patrik Kósa , 2019 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34174 . [1, z toho požičaných 0]
 3. Využitie informačného systému pri obhospodarovaní pasienkov / Andrej Žák ; vedúci záverečnej práce Oľga Urbanovičová , 2019 . 59 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre (v práci uvedené FAPZ SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36280 . [1, z toho požičaných 0]
 4. Textúrne vlastnosti energetických peliet / Roman Balko ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Kubík , 2019 . 65 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra fyziky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36435 . [1, z toho požičaných 0]
 5. Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu / Dominik Hrnko ; vedúci záverečnej práce František Adamovský , 2019 . 34 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34956 . [1, z toho požičaných 0]
 6. Skrutková plocha a jej využitie pri počítačovom modelovaní / Dávid Novický ; vedúci záverečnej práce Dušan Páleš , 2019 . 53 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra konštruovania strojov TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37855 . [1, z toho požičaných 0]
 7. NURBS plocha a jej použitie v počítačovej grafike / Tomáš Kosec ; vedúci záverečnej práce Dušan Páleš , 2019 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra konštruovania strojov TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37856 . [1, z toho požičaných 0]
 8. Skrutkovica a jej použitie pri technickom návrhu / Pavol Krehák ; vedúci záverečnej práce Dušan Páleš , 2019 . 51 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra konštruovania strojov TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37857 . [1, z toho požičaných 0]
 9. Zdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte / Janka Pavelková ; vedúci záverečnej práce Milan Kučera , 2019 . 53 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36842 . [1, z toho požičaných 0]
 10. Prenos nameraných veličín štandardnými komunikačnými zbernicami / Jakub Klapáč ; vedúci záverečnej práce Ondrej Lukáč , 2019 . 54 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38212 . [1, z toho požičaných 0]