Výsledky vyhľadávania

  1. Programované vyučovanie a jeho využitie vo vyučovaní odborného predmetu / Barbora Lovíšková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 46 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Aktivizujúce metódy v odbornom predmete zeleninárstvo / Silvia Melušová ; vedúca záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Vyučovacie metódy používané pri vyučovaní odborných predmetov / Kristína Hodošiová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Didaktické hry a možnosti ich využitia vo vyučovaní odborného predmetu / Bianka Urbančíková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 39 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Projektové vyučovanie a možnosti jeho aplikácie v praxi stredných škôl / Silvia Slamenková ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 62 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Kooperatívne vyučovanie / Andrea Veselovská ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 67 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Organizačné zabezpečenie exkurzií / Jozef Hlavatý ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 53 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Psychologické aspekty implementácie didaktických prostriedkov vo vyučovacom procese / Viktória Kmečová ; vedúci práce Miroslav Poláček , 2017 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Problémové vyučovanie z pohľadu učiteľov na strednej odbornej škole / Dominika Bendová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Tvorivosť v práci učiteľa / Beáta Mihályová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 48 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]