Výsledky vyhľadávania

  1. Didaktické hry a možnosti ich využitia vo vyučovaní odborného predmetu / Bianka Urbančíková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 39 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Psychologické aspekty implementácie didaktických prostriedkov vo vyučovacom procese / Viktória Kmečová ; vedúci práce Miroslav Poláček , 2017 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Využitie didaktických prostriedkov vo vyučovacom procese / Mária Bebjaková ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 45 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Kooperatívne vyučovanie / Andrea Veselovská ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 67 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Programované vyučovanie a jeho využitie vo vyučovaní odborného predmetu / Barbora Lovíšková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 46 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Organizačné zabezpečenie exkurzií / Jozef Hlavatý ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 53 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Vyučovacie metódy používané pri vyučovaní odborných predmetov / Kristína Hodošiová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Aktivizujúce metódy výučby s použitím elektronicých učebných pomôcok prezentovaných prostredníctvom didaktickej techniky / Dominika Hercegová ; vedúci záverečnej práce Darina Tóthová , 2018 . 75 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre (v práci uvedené nesprávne FBP SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Ovplyvňovanie pozitívnej klímy v triede ako jedna z možností zvyšovania efektívnosti vyučovania / Alena Mešková ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 55 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Tvorivosť v práci učiteľa / Beáta Mihályová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 48 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]