Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 1893  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0341489^"
 1. Hodnotenie efektívnosti využívania mechanizácie vo vybranom vinohradníckom podniku [elektronický zdroj] = [Evaluation of the Effectiveness of the Use of Mechanization in a Selected Winegrowing Enterprise] / Martin Dočkalik ; vedúci záverečnej práce Ján Jobbágy , 2022 . 1 online zdroj (106 s) . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43881 .
  kniha

  kniha

 2. Market Power in Food Supply Chain [elektronický zdroj] = [Trhová sila v potravinovej vertikále] / Mykola Dereva ; supervising lecturer Miroslava Rajčániová , 2022 . 1 online zdroj (127 s) . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Ústav hospodárskej politiky a financií FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43873 .
  kniha

  kniha

 3. Objektivizácia spoľahlivosti vybraných metód vysledovateľnosti a autentifikácie mäsa rýb [elektronický zdroj] = [Objectification of the reliability of selected methods of traceability and authentication of fish meat] / Lucia Benešová ; vedúci záverečnej práce Jozef Golian , 2022 . 1 online zdroj (112 s) . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Ústav potravinárstva FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38365 .
  kniha

  kniha

 4. Vytvorenie zariadenia a programového vybavenia pre diaľkový monitoring pásových zavlažovačov [elektronický zdroj] = [Creating of device and software equipment for remote monitoring for reel irigation machines] / Oliver Bartík ; vedúci záverečnej práce Ján Jobbágy , 2022 . 1 online zdroj (121 s) . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38412 .
  kniha

  kniha

 5. Vplyv aplikácie inokulantov na obsah bioaktívnych látok a antioxidačnú aktivitu semien vybraných strukovín [elektronický zdroj] = [Inoculant application influence on content of bioactive compounds and antioxidant activity of selected legumes seeds] / Erika Zetochová ; vedúci záverečnej práce Alena Vollmannová , 2022 . 1 online zdroj (117 s) . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Katedra chémie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38371 .
  kniha

  kniha

 6. Vplyv aplikácie biouhlia na emisie oxidu dusného (N2O) [elektronický zdroj] = [Effect of Biochar Application on Nitrous oxide Emission (N2O)] / Tatijana Kotuš ; vedúci záverečnej práce Ján Horák , 2022 . 1 online zdroj (107 s) . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43935 .
  kniha

  kniha

 7. Identifikácia výskytu a koncentrácie vybraných plynov s využitím UAV [elektronický zdroj] = [Identification of incidence and concentration of selected gases with the use of UAV] / Marián Kišev ; vedúci záverečnej práce Ondrej Lukáč , 2022 . 1 online zdroj (96 s) . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=57383 .
  kniha

  kniha

 8. Inovačné prístupy v potravinárskom priemysle a zmena spotrebiteľského správania [elektronický zdroj] = [Innovative Approaches in the Food Industry and Change of Consumer Behavior] / Radka Kataniková ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapsdorferová , 2022 . 1 online zdroj (160 s, [26] s) . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Ústav ekonomiky a manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43874 .
  kniha

  kniha

 9. Návrh metodiky výberu katastrálnych území pre zadávanie projektov pozemkových úprav [elektronický zdroj] = [Proposal of a Methodology for Selection of Cadastral Territories for Land Consolidation Projects] / Alexandra Pagáč Mokrá ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2022 . 1 online zdroj (161 s) . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43934 .
  kniha

  kniha

 10. Nástupníctvo ako faktor udržateľnosti rodinného podnikania na Slovensku [elektronický zdroj] = [Succession as a Sustainability Factor of Family Business in Slovakia] / Boris Rumanko ; vedúci záverečnej práce Mária Šajbidorová , 2022 . 1 online zdroj (151 s) . Doktorandská dizertačná práca (PhD.).- Ústav ekonomiky a manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43876 .
  kniha

  kniha