Výsledky vyhľadávania

 1. Administrative law / Eleonóra Marišová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 178 s . ISBN 978-80-552-2071-0 . [7, z toho voľných 5, prezenčne+víkend 2]
 2. Public administration in Europe : the contribution of EGPA / Edoardo Ongaro editor . Cham :  Palgrave Macmillan , c2019 . xli, 384 s . ISBN 978-3-319-92855-5 . [1, z toho voľných 0]
  Public administration in Europe

  kniha

 3. Regionálne inovácie v Európskej únii a na Slovensku / Peter Pisár a kolektív . Banská Bystrica :  Belianum , 2019 . 249 s . ISBN 978-80-557-1606-0 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 4. Financie Európskej únie / Peter Pisár, Erika Ľapinová . Banská Bystrica :  Belianum , 2019 . 335 s . ISBN 978-80-557-1607-7 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 5. Remitencie v nových členských krajinách EÚ / Janka Drábeková ; vedúci záverečnej práce Ľubica Bartová , 2019 . 86 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34203 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Analýza konkurencieschopnosti poľnohospodárskej produkcie v EÚ / Petra Ševčíková ; vedúci záverečnej práce Martin Richter , 2019 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35696 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Ekologické poľnohospodárstvo a trh s bioproduktami / Dominika Turčanová ; školiteľka Ľubica Kubicová , 2019 . 77 s, [8] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39139 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Zhodnotenie zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky s ostatnými štátmi EÚ / Laura Pripková ; vedúci diplomovej práce Patrik Rovný , 2019 . 108 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41593 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Trade cooperation between Ukraine and EU cuntries / Petro Chulkov ; supervising lecturer Artan Qineti , 2019 . 58 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Bio economy of food waste / Svetlana Jakubíková ; supervising lecturer Artan Qineti, Monika Szafrańska , 2019 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33265 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]