Výsledky vyhľadávania

 1. Účtovná uzávierka a účtovná závierka vo vybranej účtovnej jednotke / Margita Kolčáková ; vedúci záverečnej práce Ivana Váryová , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32318 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Ekonomika vybraného podniku / Renáta Chavková ; vedúci bakalárskej práce František Kuzma , 2018 . 50 s, [36] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29684 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku / Anna Zemková ; vedúci záverečnej práce Mária Kadlečíková , 2018 . 66 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30692 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Analýza a hodnotenie environmentálnych vplyvov prevádzky podniku SES Tlmače, a. s. / Jana Martinčová ; školiteľ Pavol Otepka , 2018 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33606 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Komunikácia ako základná zručnosť manažéra / Vivien Makraiová ; vedúci bakalárskej práce Zuzana Lušňáková , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31719 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Účtovanie obežného majetku / Michaela Kupcová ; školiteľ Anna Látečková , 2018 . 64 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33308 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru / Dominika Heliová ; vedúci záverečnej práce Mária Kadlečíková , 2018 . 93 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29800 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Metódy hodnotenia efektívnosti investícií vo vybranom podniku / Monika Feketeová ; vedúci diplomovej práce Jana Ladvenicová , 2018 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29834 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Optimalizácia používania náradia na vnútorné profilovanie súčiastok / Lukáš Mráz ; vedúci záverečnej práce Ondrej Lukáč , 2018 . 43 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31544 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti / Martin Liko ; vedúci záverečnej práce Ladislav Nozdrovický , 2018 . 53 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32256 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]