Výsledky vyhľadávania

 1. XXVI. vedecká konferencia študentov FAPZ [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník abstraktov, Nitra, 22. apríl 2021 / zostavovateľ Marek Kovár . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2021 . 1 online zdroj (55 s) . ISBN 978-80-552-2328-5
  http://www.slpk.sk/eldo/2021/dl/9788055223285/9788055223285.pdf .
  kniha

  kniha

 2. Roľnícke noviny : odborný týždenník . Nitra :  Profi Press , 2003- . ISSN 1335-440X
  www.rno.sk .
  časopis

  časopis

 3. Roľnícke noviny : odborný týždenník . Roč. 91 , č. 26-51 Zv. 2 , 2020 . Nitra :  Profi Press , 2020 . ISSN 1335-440X . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 4. Roľnícke noviny : odborný týždenník . Roč. 91 , č. 1-25 Zv. 1 , 2020 . Nitra :  Profi Press , 2020 . ISSN 1335-440X . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 5. Roľnícke noviny : odborný týždenník . Roč. 90 , č. 26-51 Zv. 2 , 2019 . Nitra :  Profi Press , 2019 . ISSN 1335-440X . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 6. Roľnícke noviny : odborný týždenník . Roč. 90 , č. 1-25 Zv. 1 , 2019 . Nitra :  Profi Press , 2019 . ISSN 1335-440X . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 7. Magazín chovateľa : mesačník pre všetkých milovníkov zvierat . Nitra :  MM press , 2002-2019 . ISSN 1335-9932 .
  časopis

  časopis

 8. Analýza chovu koní vo vybraných krajoch Slovenska / Ladislav Vojtko ; školiteľ Marko Halo , 2019 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29476 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. XXV. vedecká konferencia študentov FAPZ [elektronický zdroj] : zborník abstraktov, Nitra, 25. apríl 2019 / zostavovateľ Marek Kovár . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 1 online zdroj (96 s) . ISBN 978-80-552-1991-2
  http://www.slpk.sk/eldo/2020/misc/9788055219912.pdf .
  kniha

  kniha

 10. Roľnícke noviny : odborný týždenník . Roč. 89 , č. 26-51 Zv. 2 , 2018 . Nitra :  Profi Press , 2018 . ISSN 1335-440X . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis