Výsledky vyhľadávania

 1. Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov / Patrícia Jančová ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2017 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28570 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí / Eva Kosztolányiová ; vedúci záverečnej práce Marek Kolenčík , 2017 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28714 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Zhodnotenie kvality futbalových trávnikov vo vybraných obciach okresu Levice / Evald Horňák ; vedúci záverečnej práce Peter Kovár , 2017 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28039 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Návrh areálu MŠ a ZŠ v Kalnej nad Hronom / Monika Petrášová ; vedúci záverečnej práce Ladislav Bakay , 2016 . 35 s, [17] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24090 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Spolupráca vybraných obcí s podnikateľským a nepodnikateľským sektorom / Mária Fehérová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Ilková , 2016 . 97 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21789 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Rozpočty obcí, ako nástroje rozvoja vidieku [!] / Gabriela Sluková ; vedúci záverečnej práce Martin Richter , 2016 . 43 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23107 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Analýza pôdnych pomerov pre potreby pozemkových úprav v obci Kalná nad Hronom / Sofia Horňáková ; vedúci záverečnej práce Anna Streďanská , 2016 . 69 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22120 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Analýza rozvojového potenciálu obce Kalná nad Hronom / Sofia Horňáková ; vedúci záverečnej práce Anna Streďanská , 2014 . 66 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=14673 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj cestovného ruchuvo vybranm vidieckom priestore Nitrianskeho kraja [!] / Natália Šanthová ; vedúci záverečnej práce Janka Beresecká , 2013 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Návrh rekonštrukcie lodenice v obci Kalná nad Hronom a jej prínos pre rozvoj vidieka / Roman Gogora ; školiteľ Miroslav Habán , 2012 . 55 s, [9] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=2211 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]