Výsledky vyhľadávania

 1. Motivácia študentov k účasti na súťaži ŠVOČ / Ondrej Hanušovský ; školiteľ Tímea Šeben Zaťková , 2019 . 55 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Osobnosť učiteľa ako činiteľ zvyšujúci motiváciu k učeniu sa študentov Fakukty agrobiológie a potravinových zdrojov / Mária Holovičová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2019 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Využívanie prvkov problémového vyučovania vo výučbe predmetu operačný výskum - teória rozhodovania na SPU / Eva Richterová ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2019 . 37 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Využitie projektového vyučovania vo výučbe predmetov na SPU v Nitre / Mária Tárniková ; školiteľ Eleonóra Černáková , 2019 . 29 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Inovácia obsahu vzdelávania v predmetoch SPU / Jozef Palkovič ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2019 . 32 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Psychologicko-didaktické aspekty implementácie IKT vo vyučovaní / Martina Gažarová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2019 . 44 s, [2] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre (v práci uvedené FAPZ SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Inovácia vyučovacieho procesu pomocou vytvorenia interaktívnej vzorkovnice vybraných záhradníckych druhov / Ivana Mezeyová ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2019 . 49 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Globálne rozvojové vzdelávanie a rozvíjanie interkultúrnych kompetencií v edukačnom procese stredných odborných škôl / Lenka Magyarová ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 50 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Prvý rok učiteľa odborných predmetov vo vyučovacom procese / Andrea Obertová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 47 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vyučovacie metódy používané pri vyučovaní odborných predmetov / Kristína Hodošiová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]