Výsledky vyhľadávania

  1. Návrh pracovného listu vo vybranom ekonomickom predmete / Martina Kurucová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 45 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Využitie didaktických zásad vyučovacom procese / Karina Tóthová ; vedúci práce Marcel Polička , 2018 . 57 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Využitie IKT pri vyučovaní odborných predmetov / Lenka Vráblová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 43 s, [3] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Globálne rozvojové vzdelávanie a rozvíjanie interkultúrnych kompetencií v edukačnom procese stredných odborných škôl / Lenka Magyarová ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 50 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Vyučovací štýl učiteľa ako možnosť prevencie výchovných problémov / Nikola Rolfesová ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 58 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Využitie didaktickej hry v odbornom predmete / Ivona Lietavová ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 38 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Vyučovacie metódy používané pri vyučovaní odborných predmetov / Kristína Hodošiová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Prvý rok učiteľa odborných predmetov vo vyučovacom procese / Andrea Obertová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 47 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Ovplyvňovanie pozitívnej klímy v triede ako jedna z možností zvyšovania efektívnosti vyučovania / Alena Mešková ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 55 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní odborných predmetov / Irena Balay ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 32 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]