Výsledky vyhľadávania

 1. Buriny v kukurici siatej a ich regulácia vo firme Pelor, s. r. o. Michal na Ostrove / Dávid Hervay ; vedúci práce Štefan Týr , 2019 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39172 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Potenciálne účinky amygdalínu na ovariálny karcinóm in vitro / Olívia Vaněková ; vedúci záverečnej práce Adriana Kolesárová ; konzultant Marek Halenár , 2018 . 76 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35814 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Skúmanie vplyvu bioenergetiky na rozvoj regiónu SR / Richard Sládeček ; vedúci záverečnej práce Tomáš Giertl , 2018 . 59 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionálnej bioenergetiky FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30858 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči fungicídom Caramba a Pictor v in vitro podmienkach / Maroš Kmeť ; vedúci záverečnej práce Monika Tóthová , 2018 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ochrany rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35613 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Voda v pohybu - úžas v nás : pozorování a pokusy / Andreas Wilkens ... [et al. ; překlad Yveta Kožíšková] . Brno :  Kazda , 2018 . 205 s . ISBN 978-80-907420-2-4 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Voda v pohybu - úžas v nás

  kniha

 6. Handbook of economic field experiments. Volume 1, Handbook of field experiments / / edited by Abhijit Vinayak Banerjee, Esther Duflo . Amsterdam :  North Holland Publishing , c2017 . xv, 511 s . ISBN 978-0-444-63324-8 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané indikátory kvality a zdravia pôdy / Lenka Miklošíková ; vedúci záverečnej práce Jana Maková , 2017 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25733 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Vplyv rôznych dávok dusíka na úrodu karfiolu / Ľubica Dobranská ; vedúci záverečnej práce Anton Uher , 2016 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22885 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Vplyv diferencovanej výživy selénom na obsah významných bioaktívnych látok v plodoch rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) a v rajčiakovej šťave / Gabriela Paulíková ; vedúci záverečnej práce Alena Andrejiová , 2016 . 78 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22662 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Reakcie Cornus mas L. na zmeny prístupnej vody v pôde / Michaela Pirohárová ; vedúci záverečnej práce Viera Šajbidorová , 2016 . 54 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22802 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]