Výsledky vyhľadávania

 1. Environmentálne problémy sídelných útvarov / Daniela Ďurčanská ... [et al.] . Žilina :  Žilinská univerzita , 2019 . 257 s . ISBN 978-80-554-1590-1 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 2. Psychologické determinanty pracovného výkonu / Stanislava Šumichrastová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30528 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Analysis of noise in different types of milking equipment : scientific monograph / [Štefan Mihina ... et al.] . České Budějovice :  University of South Bohemia , 2018 . 114 s . ISBN 978-80-7394-721-7 . [4, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]
 4. Obehové hospodárstvo - výzva nových technických riešení / Viktória Hitková ; vedúci záverečnej práce Jana Lendelová , 2018 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32219 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Zásady BOZP pri práci v hluku / Boris Benyík ; vedúci záverečnej práce Oľga Urbanovičová , 2018 . 40 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31002 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Posúdenie bezpečnostných aspektov vo výrobnom podniku / Barbora Kovalčíková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2018 . 88 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32213 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Emisné zaťaženie vybraných pracovných priestorov / Michal Bešina ; vedúci záverečnej práce Ivan Vitázek , 2018 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32162 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Hluk počas prevádzky vozidiel / Michal Galád ; vedúci záverečnej práce Radoslav , 2018 . 63 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31101 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Hodnotenie kvality práce zariadenia na dezintegráciu partikulárnych látok / Nikolas Barczi ; vedúci diplomovej práce Štefan Boďo , 2018 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31162 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných škôl / Veronika Lenčéšová ; vedúci záverečnej práce František Adamovský , 2018 . 64 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31371 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]