Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 138  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0365609^"
 1. Nutričná a fermentačná kvalita kukuričných siláží po aplikácii konzervačných aditív [elektronický zdroj] = [Nutritional and fermentation quality of corn silages after the application of preservative additives] / Andrej Miček ; vedúci záverečnej práce Daniel Bíro , 2021 . 1 online zdroj (61 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=49992 .
  kniha

  kniha

 2. Analýza kvality krmív a návrh kŕmnej dávky pre bahnice vo vybranom poľnohospodárskom podniku [elektronický zdroj] = [Analysis of Feed Quality and Design of Feed Ration for Ewes at the Selected Farm] / Patrícia Trnková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Juráček , 2021 . 1 online zdroj (57 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=45375 .
  kniha

  kniha

 3. Hodnotenie  5/5, hodnotené 1x
  Analýza lúčneho sena pre výživu koní [elektronický zdroj] = [Analysis of meadow hay for horse nutrition] / Zuzana Sitárová ; vedúci záverečnej práce Branislav Gálik , 2021 . 1 online zdroj (42 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=54633 .
  kniha

  kniha

 4. Vplyv rôznej kvality krmiva na celkový zdravotný stav dalmatínskeho psa [elektronický zdroj] = [Impact of different feed quality on the general health of the dalmatian dog] / Zdenka Vavrová ; vedúci záverečnej práce Mária Babošová , 2021 . 1 online zdroj (56 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a biológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=52854 .
  kniha

  kniha

 5. Silážne aditíva - ich rozdelenie a vplyv na kvalitu konzervovaných krmív [elektronický zdroj] = [Silage additives- their division and impact on the quality of conserved feeds] / Kitti Maďarová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Juráček , 2021 . 1 online zdroj (48 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=45374 .
  kniha

  kniha

 6. Analýza kvality konzervovaných krmív vo vybranom poľnohospodárskom podniku [elektronický zdroj] = [The Quality Analysis of Conserved Feeds in the Selected Agricultural Holding] / Lukáš Hubinský ; vedúci záverečnej práce Miroslav Juráček , 2021 . 1 online zdroj (76 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=45376 .
  kniha

  kniha

 7. Vplyv polysulfidov na vybrané kvalitatívne parametre krmu lucerny siatej [elektronický zdroj] = [The Influence of Polysulfides on Selected Qualitative Parameters of Alfalfa Feed] / Nikola Hadačová ; vedúci záverečnej práce Peter Kovár , 2021 . 1 online zdroj (60 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=52792 .
  kniha

  kniha

 8. Antinutričné látky v objemových krmivách [elektronický zdroj] = [Antinutritional substances in bulk feed] / Mária Granátová ; vedúci záverečnej práce Peter Kovár , 2021 . 1 online zdroj (42 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=52793 .
  kniha

  kniha

 9. Kvalita ďatelinotrávnych siláží s prídavkom biologického aditíva [elektronický zdroj] = [The quality of clover grass silages with the addition of a biological additive] / Matúš Auxt ; vedúci záverečnej práce Miroslav Juráček , 2020 . 1 online zdroj (38 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=45373 .
  kniha

  kniha

 10. Vplyv intenzity osvetlenia a kvality kŕmenia na reprodukčný cyklus sarančiat sťahovavých (Locusta migratoria) [elektronický zdroj] = [Effect of light intesity and quality of food on reproductive cycle of Locusta migratoria] / Martin Piskla ; vedúci záverečnej práce Mária Babošová ; konzultant Róbert Kirchner , 2020 . 1 online zdroj (66 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a biológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41598 .
  kniha

  kniha