Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 43  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0371768^"
 1. Sociální dovednosti v mateřské škole  Grada Publishing , 2022 . 152 . ISBN 978-80-271-3361-1 .
  Sociální dovednosti v mateřské škole

  nerozpoznaný

 2. Možnosti rozvoja motivácie žiakov v odborných predmetoch / Vladimír Marton ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2022 . 44 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre . [1, z toho požičaných 0]
 3. Základy personálneho manažmentu / Zdenka Matulová Juríková . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2022 . 99 s . ISBN 978-80-571-0493-3 . [3, z toho požičaných 0]
 4. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných vedeckých prác / editor Tímea Šeben Zaťková . Kraków :  Towarzystwo Slowakow w Polsce/Spolok Slovákov v Poľsku , 2020 . 1 CD-ROM (657 s) . ISBN 978-83-8111-180-5 . ISSN 1339-7400 . [3, z toho požičaných 0]
 5. Základy metodológie pedagogického výskumu a pedagogická diagnostika / Tímea Šeben Zaťková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2020 . 64 s . ISBN 978-80-552-2248-6
  Digitálna knižnica . [4, z toho požičaných 0]
 6. Pedagogická prax pre študentov doplňujúceho pedagogického štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre / Tímea Šeben Zaťková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2020 . 96 s . ISBN 978-80-552-2239-4
  Digitálna knižnica . [4, z toho požičaných 0]
 7. Sebareflexia ako nástroj skvalitnenia vyučovania odborných predmetov / Monika Vadkertiová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2019 . 37 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho požičaných 0]
 8. Analýza lektorských kompetencií v odbornom vzdelávaní / Peter Lenďák ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2019 . 73 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho požičaných 0]
 9. Implementácia učiteľských kompetencií vo vyučovaní odborných predmetov / Katarína Salanská ; školiteľ Miroslav Poláček , 2016 . 39 s, [2] text príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho požičaných 0]
 10. Vplyv práce triedneho učiteľa na výchovu a vzdelávanie / Betty Papp ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2016 . 58 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho požičaných 0]