Výsledky vyhľadávania

 1. Monitorovanie kvality prostredia vo vnútorných priestoroch vybraných prevádzok / Martina Pustaiová ; školiteľ Ivan Vitázek , 2017 . 73 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28554 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Znižovanie emisii a optimalizácia akustického hluku na technologických zariadeniach / Miroslav Pešta ; vedúci záverečnej práce Jozef Žarnovský , 2016 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21421 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Akustické emisie z objektov pre chov ošípaných / Andrej Pinkava ; školiteľ Roman Gálik , 2016 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24300 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. STN EN ISO 11689: 1999 (01 1681), Akustika. Postup porovnávania údajov emisií hluku strojov a zariadení (ISO 11689:1996) = Acoustics. Procedure for the comparison of noise - emission data for machinery and equipment / spracovateľ: Ivan Pobjecký, Ladislav Mihalčík . Bratislava :  Slovenský ústav technickej normalizácie , 1999 . 24 s .
  kniha

  kniha

 5. STN EN ISO 4871: 1999 (01 1652) [neplatná], Akustika. Deklarovanie a overovanie hodnôt emisie hluku strojov a zariadení (ISO 4871:1996) = Acoustics. Declaration and verification of noise emission values of machines and equipment / spracovateľ: Ivan Pobjecký, Ladislav Mihalčík . Bratislava :  Slovenský ústav technickej normalizácie , 1999 . 28 s .
  kniha

  kniha

 6. ČSN ISO 7574-4: 1993 (01 1614) [neplatná], Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4, Metody pro série strojů = Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 4, Methods for stated values for batches of machines = Acoustique. Méthodes statistiques la détermination et le contrôle des valeurs déclarées d’émission acoustique des machines et équipements. Partie 4, Méthodes pour valeurs de lots machines = Akustik. Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachfüfrung angegebener (oder vorgegebener) Geräuschemissionwerte von Maschinen und Geräten. Teil 4, Verfahren für Angaben (oder Vorgaben) für Machinenlose / / zpracovatel: Jarmila Millerová . Praha :  Český normalizační institut , 1993 . 19 s .
  kniha

  kniha

 7. ČSN ISO 7574-2: 1993 (01 1614) [neplatná], Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 2, Metody pro jednotlivé stroje = Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 2, Methods for stated values for individual machines = Acoustique. Méthodes statistiques la détermination et le contrôle des valeurs déclarées d’émission acoustique des machines et équipements. Part 2, Méthodes pour valeurs déclarées de machines individuelles = Akustik. Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachfüfrung angegebener (oder vorgegebener) Geräuschemissionwerte von Maschinen und Geräten / / zpracovatel: Jarmila Millerová . Praha :  Český normalizační institut , 1993 . 3 s .
  kniha

  kniha

 8. ČSN ISO 7574-3: 1993 (01 1614) [neplatná], Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 3, Jednoduchá metoda (přechodná úprava) pro série strojů = Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 3, Simple (transition) method for stated values for batches of machines = Acoustique. Méthodes statistiques la détermination et le contrôle des valeurs déclarées d’émission acoustique des machines et équipements. Partie 3, Méthode simplifiée (transitoire) pour valeurs déclarées de lots de machines = Akustik. Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachfüfrung angegebener (oder vorgegebener) Geräuschemissionwerte von Maschinen und Geräten. Teil 3, Einfaches Verfahren (übergangsrelung) für Maschinlose / / zpracovatel: Jarmila Millerová . Praha :  Český normalizační institut , 1993 . 3 s .
  kniha

  kniha

 9. ČSN ISO 7574-1: 1993 (01 1614) [neplatná], Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1, Všeobecné zásady a definice = Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 1, General considerations and definitions = Acoustique. Méthodes statistiques la détermination et le contrôle des valeurs déclarées d’émission acoustique des machines et équipements. Partie 1, Généralités et définitions = Akustik. Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachfüfrung angegebener (oder vorgegebener) Geräuschemissionwerte von Maschinen und Geräten. Teil 1, Allgemeines und Begriffe / / zpracovatel: Jarmila Millerová . Praha :  Český normalizační institut , 1993 . 6 s .
  kniha

  kniha