Výsledky vyhľadávania

 1. Postoje mladých spotrebiteľov k lokálnym značkám / Zuzana Holubanská ; vedúci záverečnej práce Jana Gálová ; konzultant Michaela Šugrová , 2019 . 73 s, [9] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum výskumných a vzdelávacích projektov FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33716 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Youth marketing / Martina Kocifajová ; vedúci záverečnej práce Zdenka Kádeková , 2019 . 102 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34777 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Skúmanie nezamestnanosti mladých na Slovensku a jej komparácia s krajinami EÚ / Zuzana Jaňáková ; vedúci záverečnej práce Eva Matejková , 2019 . 86 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34018 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Nezamestnanosť mládeže v Levickom okrese / Monika Kučíková ; vedúci záverečnej práce Pavol Barát , 2019 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34876 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Podnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľov / Martin Hörik ;vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2019 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39065 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Využívanie influencerov k propagácii značky / Barbora Kolářová ; vedúci záverečnej práce Katarína Neomániová , 2019 . 68 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33840 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Postoj mladých ľudí Trnavského kraja k farmárčeniu / Martina Bajužíková ; vedúci záverečnej práce Pavol Barát , 2018 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FEŠRR SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30396 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Vplyv reklamy na mladú generáciu / Jana Odvarková ; školiteľ Irena Felixová ; konzultant Ľudmila Nagyová , 2018 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra jazykov FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36405 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Youth Marketing ako nový trend marketingu / Miroslava Kollárová ; vedúci záverečnej práce Zdenka Kádeková , 2018 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30033 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Možnosti znižovania nezamestnanosti mladých / Martina Šišmičová ; vedúci záverečnej práce Elena Hošková , 2018 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEm SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30166 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]