Výsledky vyhľadávania

 1. Methodological approaches to reflect on the relationships between people, spaces, technologies / Barbora Čakovská ... [et al.] .
  In: CyberParks - the interface between people, places and technology [323 s.]. -- Cham SpringerOpen, 2019. -- ISBN 978-3-030-13416-7. -- S. 251-261
  Kategória EPCA: AEC
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-13417-4.pdf .
 2. Spoločensky zodpovedné správanie občanov Slovenskej republiky vzhľadom na ekonomickú sebestačnosť / Pavol Grman, Petronela Švikruhová, Kataniková, Radka, .
  In: Verejná správa a regionálny rozvoj. -- ISSN 1337-2955. -- Roč. 15, č. 2 (2019), s. 50-56
  Kategória EPCA: ADF .
 3. Rural youth´s narratives about their life strategies / Danka Moravčíková, Eva Pechočiaková Svitačová, Anna Mravcová .
  In: Acta regionalia et environmentalica. -- ISSN 1336-5452. -- Vol. 14, no. 2 (2017), s. 52-55
  Kategória EPCA: ADF
  http://dx.doi.org/10.1515/aree-2017-0008 .
 4. Vidiecka univerzita tretieho veku. I. modul, Kvalita života seniorov. Pracovný zošit I./1, Ako funguje samospráva / / [Eva Balážová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 51 s [3,1 AH] . ISBN 978-80-552-1369-9
  Kategória EPCA: BCI .
 5. Priamo pozorovacie metódy tvorby udržateľných verejných priestorov vidieckych sídiel / Monika Jančovičová ; vedúci záverečnej práce Roberta Štěpánková , 2014 . 133 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
  Kategória EPCA: DAI .
 6. Tvorba uržateľných verejných priestorov mestských sídiel / Dominika Titková ; školiteľ Roberta Štepánková , 2014 . 92 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
  Kategória EPCA: DAI .
 7. The Criteria influencing local inhabitans in self-government management elections / Viera Papcunová, Ivana Gecíková .
  In: Journal on Law, Economy & Management. -- ISSN 2048-4186. -- Vol. 2, no 1 (2012), s. 91-95 .