Výsledky vyhľadávania

  1. Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva / Lukáš Piktor ; školiteľ Lucia Palšová , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24695 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva / Marián Buček ; vedúci záverečnej práce Lucia Palšová , 2017 . 74 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26548 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce / Michal Vanek ; školiteľ Michal Cifranič , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26988 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Hodnotenie využívania vybraného prírodného zdroja / Jozef Orečný ; vedúci záverečnej práce Alexander Fehér , 2017 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30616 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa / Jozef Savara ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26751 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Zhodnotenie hospodársko-sociálnej interakcie mesto - vidiek v rámci Žilinského kraja / Simona Kotvasová ; vedúci bakalárskej práce Marián Kováčik , 2017 . 49 s, [24] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26591 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybranej obci / Oľga Gubricová ; vedúci záverečnej práce Janka Beresecká , 2017 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29193 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Právne podmienky podnikania obcí / Marek Jaššo ; vedúci záverečnej práce Zuzana Ilková , 2017 . 42 s, [7] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26514 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj obcí Veľký Lapáš a Čechynce / Jana Mandelíková ; školiteľ Maroš Valach , 2017 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26656 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Benchmarking miestnych verejných služieb vybraných obcí / Erika Iglárová ; vedúci záverečnej práce Eva Balážová , 2017 . 96 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26663 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]