Výsledky vyhľadávania

  1. Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj obcí Veľký Lapáš a Čechynce / Jana Mandelíková ; školiteľ Maroš Valach , 2017 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26656 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Floristický prieskum nelesných biotopov v katastri obce Zbudská Belá / Martin Bicko ; školiteľ Pavol Eliáš , 2017 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra botaniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26935 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Verejné obstarávanie v činnosti vybranej obce / Richard Száraz ; vedúci záverečnej práce Zuazna Ilková , 2017 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja / Monika Sigetová ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2017 . 88 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Rozvojové potreby a možnosti obce Podvysoká / Michaela Řezníčková ; vedúci záverečnej práce Mária Fáziková , 2017 . 73 s, [12] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kráľová nad Váhom a Horná Kráľová / Karina Pyteľová ; vedúci záverečnej práce Maroš Valach , 2017 . 84 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Právne vzťahy obcí s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvoja / Henrieta Pintérová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Ilková , 2017 . 89 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Udržateľný rozvoj miest a obcí v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja / Stanislava Tomečeková ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2017 . 66 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva / Lukáš Piktor ; školiteľ Lucia Palšová , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva / Marián Buček ; vedúci záverečnej práce Lucia Palšová , 2017 . 74 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26548 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]