Výsledky vyhľadávania

  1. Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa / Jozef Savara ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj obcí Šurianky a Hruboňovo / Lucia Uhareková ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 90 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybranej obci / Oľga Gubricová ; vedúci záverečnej práce Janka Beresecká , 2017 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Zhodnotenie hospodársko-sociálnej interakcie mesto - vidiek v rámci Prešovského kraja / Tatiana Tóthová ; vedúci záverečnej práce Marián Kováčik , 2017 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Hodnotenie využívania vybraného prírodného zdroja / Jozef Orečný ; vedúci záverečnej práce Alexander Fehér , 2017 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce / Michal Vanek ; školiteľ Michal Cifranič , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva / Lukáš Piktor ; školiteľ Lucia Palšová , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva / Marián Buček ; vedúci záverečnej práce Lucia Palšová , 2017 . 74 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Právne podmienky podnikania obcí / Marek Jaššo ; vedúci záverečnej práce Zuzana Ilková , 2017 . 42 s, [7] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Marketingová stratégia obce Veľké Zálužie / Kristína Bédiová ; školiteľ Maroš Valach , 2017 . 98 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]