Výsledky vyhľadávania

  1. Návody na cvičenia z hodnotenia rizík / Mária Angelovičová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 113 s . ISBN 978-80-552-1683-6 . [15, z toho voľných 10, prezenčne+víkend 2]

  2. Vplyv intenzifikačných faktorov na zmeny obsahu bioaktívnych komponentov a rizikových kovov v šľachtených odrodách čučoriedok a brusníc / Michal Medvecký ; vedúci záverečnej práce Alena Vollmannová , 2017 . 175 s, [13] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Kvalita mäsa : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017 / [zostavili Ondrej Debrecéni, Iveta Vavríková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 192 s . ISBN 978-80-552-1678-2 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  4. Bezpečnosť a kontrola potravín [elektronický zdroj] : (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017 / zostavili Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 CD-R (300 s) . ISBN 978-80-552-1649-2 . [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  5. Riziko kontaminácie potravinových surovín kadmiom a olovom v environmentálne zaťaženom prostredí / Miriama Kopernická ; vedúci záverečnej práce Tomáš Tóth , 2017 . 207 s, [63] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs : Nitra, Slovakia, may 16 -18, 2017 / [editors Tomáš Tóth ... et al.] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2017 . [129] s . ISBN 978-80-552-1669-0 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

  7. Vzťah rizikových kovov a bioaktívnych látok v lesných plodoch z lokalít s environmentálnou záťažou / Stanislav Zupka ; školiteľka Alena Vollmannová , 2017 . 126 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Global food markets and food security in Arab countries / Elham Giuma Elbogghi ; supervisor Artan Qineti , 2016 . 133 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Vysledovateľnosť mäsa jeleňovitých s využitím molekulárno-genetických metód / Marek Šnirc, Ľubomír Belej, Jozef Golian . Český Tešín :  2 THETA , 2016 . 106 s . ISBN 978-80-86380-83-4 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

  10. Zhodnotenie manažérskeho systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti / Mária Makalová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapsdorferová , 2016 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22402 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]