Výsledky vyhľadávania

  1. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs : Nitra, Slovakia, may 16 -18, 2017 / [editors Tomáš Tóth ... et al.] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2017 . [129] s . ISBN 978-80-552-1669-0 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  2. Kvalita mäsa : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017 / [zostavili Ondrej Debrecéni, Iveta Vavríková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 192 s . ISBN 978-80-552-1678-2 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  3. Bezpečnosť a kontrola potravín [elektronický zdroj] : (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017 / zostavili Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 CD-R (300 s) . ISBN 978-80-552-1649-2 . [3, z toho voľných 2]

  4. Návody na cvičenia z hodnotenia rizík / Mária Angelovičová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 113 s . ISBN 978-80-552-1683-6 . [15, z toho voľných 11, prezenčne+víkend 2]

  5. Book of abstracts and posters of the 11th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs : Stará Lesná, Slovakia, January 27 - 29, 2016 / [editors Adriana Kolesárová ... et al.] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2016 . 136 s . ISBN 978-80-552-1452-8 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

  6. Bezpečnosť a kontrola potravín [elektronický zdroj] : (zborník prác z XIII. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na DVD nosiči), Piešťany, 7. – 8. apríl 2016 / zostavili Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2016 . 1 CD-ROM (219 s) . ISBN 978-80-552-1481-8 . [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  7. Analýza bezpečnosti práce a potravín v distribučných sieťach / Jana Hudecová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2016 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24826 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Zdravotná bezpečnosť potravín nového typu so zameraním na netradičné sacharidy / Lenka Kúšová ; vedúci záverečnej práce Martina Fikselová , 2016 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23362 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Bezpečnosť pouličného predaja potravín a pokrmov / Michaela Pirochová ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Belej , 2016 . 38 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28083 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Zdravotná bezpečnosť sudových vín / Ivana Vnuková ; vedúci záverečnej práce Martina Fikselová , 2016 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23368 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]