Výsledky vyhľadávania

  1. Praktické uplatňovanie systémov legislatívy a kontroly potravín / Jozef Golian ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 153 s . ISBN 978-80-552-1787-1 . [16, z toho voľných 13, prezenčne+víkend 2]

  2. Falšovanie a autentifikácia potravín / Alica Bobková, Ľubomír Belej . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2018 . 179 s . ISBN 978-80-552-1798-7 . [20, z toho voľných 15, prezenčne+víkend 2]

  3. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs : Nitra, Slovakia, may 16 -18, 2017 / [editors Tomáš Tóth ... et al.] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2017 . [129] s . ISBN 978-80-552-1669-0 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  4. Kvalita mäsa : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017 / [zostavili Ondrej Debrecéni, Iveta Vavríková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 192 s . ISBN 978-80-552-1678-2 . [3, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]

  5. Návody na cvičenia z hodnotenia rizík / Mária Angelovičová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 113 s . ISBN 978-80-552-1683-6 . [15, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]

  6. Riziko kontaminácie potravinových surovín kadmiom a olovom v environmentálne zaťaženom prostredí / Miriama Kopernická ; vedúci záverečnej práce Tomáš Tóth , 2017 . 207 s, [63] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Vzťah rizikových kovov a bioaktívnych látok v lesných plodoch z lokalít s environmentálnou záťažou / Stanislav Zupka ; školiteľka Alena Vollmannová , 2017 . 126 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Vplyv intenzifikačných faktorov na zmeny obsahu bioaktívnych komponentov a rizikových kovov v šľachtených odrodách čučoriedok a brusníc / Michal Medvecký ; vedúci záverečnej práce Alena Vollmannová , 2017 . 175 s, [13] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Vybrané aspekty bezpečnosti a kvality sudových vín odrody Frankovka modrá / Michaela Kleinová ; vedúci záverečnej práce Martina Fikselová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26086 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Ožarovanie potravín / Dominika Boldišová ; vedúci záverečnej práce Adriana Pavelková , 2017 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31594 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]