Výsledky vyhľadávania

 1. Praktické uplatňovanie systémov legislatívy a kontroly potravín / Jozef Golian ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 153 s . ISBN 978-80-552-1787-1 . [16, z toho voľných 14, prezenčne+víkend 2]

 2. Ekonomické aspekty poľnohospodárstva a potravinárstva vrátane bezpečnosti potravín na Slovensku [elektronický zdroj] / Zuzana Chrastinová a kol. . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s 209) . ISBN 978-80-8058-622-5 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 3. Zdravotná bezpečnosť potravín / Martina Fikselová, Martin Mellen, Slavomír Marcinčák . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 119 s . ISBN 978-80-552-1817-5 . [10, z toho voľných 7, prezenčne+víkend 2]

 4. Falšovanie a autentifikácia potravín / Alica Bobková, Ľubomír Belej . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2018 . 179 s . ISBN 978-80-552-1798-7 . [20, z toho voľných 18, prezenčne+víkend 2]

 5. Riziko kontaminácie potravinových surovín kadmiom a olovom v environmentálne zaťaženom prostredí / Miriama Kopernická ; vedúci záverečnej práce Tomáš Tóth , 2017 . 207 s, [63] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=16612 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Vzťah rizikových kovov a bioaktívnych látok v lesných plodoch z lokalít s environmentálnou záťažou / Stanislav Zupka ; školiteľka Alena Vollmannová , 2017 . 126 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=16620 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Vplyv intenzifikačných faktorov na zmeny obsahu bioaktívnych komponentov a rizikových kovov v šľachtených odrodách čučoriedok a brusníc / Michal Medvecký ; vedúci záverečnej práce Alena Vollmannová , 2017 . 175 s, [13] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=11698 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Vybrané aspekty bezpečnosti a kvality sudových vín odrody Frankovka modrá / Michaela Kleinová ; vedúci záverečnej práce Martina Fikselová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26086 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Ožarovanie potravín / Dominika Boldišová ; vedúci záverečnej práce Adriana Pavelková , 2017 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31594 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Vplyv a využitie aktívnych a inteligentných obalových materiálov v praxi / Diana Glézlová ; vedúci záverečnej práce Jozef Čapla , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29378 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]