Výsledky vyhľadávania

  1. Návody na cvičenia z dietetiky a dietológie / Martina Gažarová, Jana Kopčeková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 150 s . ISBN 978-80-552-1685-0 . [23, z toho voľných 14, prezenčne+víkend 2]

  2. Ovplyvniteľné faktory infarktu myokardu stravou / Veronika Kulifajová ; vedúci záverečnej práce Peter Chlebo , 2017 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Zoonózy - možné riziká v stravovaní človeka / Zuzana Zambová ; vedúci záverečnej práce Vladimír Tančin ; konzultant Michal Uhrinčať , 2017 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Inulínové plodiny a ich využitie vo výžive ľudí / Daniela Zavadiaková ; vedúci záverečnej práce Ladislav Illéš , 2017 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Hodnotenie hlavných rizík kardiovaskulárnych ochorení pacientov Kardiocentra Nitra / Jana Krenčanová ; vedúci záverečnej práce Jana Mrázová , 2017 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Určenie korelácii medzi stravovacími zvyklosťami, hladinou cholesterolu a kardiovaskulárnymi ochoreniami / Gabriel Mančík ; vedúci záverečnej práce Peter Chlebo , 2017 . 52 s, [36] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Vplyv konzumácie ovocnej šťavy na moduláciu vybraných biochemických parametrov krvného séra / Romana Hanková ; vedúci záverečnej práce Marta Habánová , 2017 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Porovnanie stravovacích zvyklostí kardiologických pacientov Žilinského a Nitrianskeho kraja / Andrea Horečná ; vedúci záverečnej práce Jana Kopčeková , 2017 . 96 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Prevalencia obezity vo vybranej populácii vojakov, možnosti prevencie a liečby / Vladimír Pavlík, Marta Habánová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 93 s . ISBN 978-80-552-1668-3 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

  10. Svet prírodných antibiotík : tajné zbrane rastlín / Josef Jonáš, Jiří Kuchař ; [z českého originálu preložila Mária Stanková] . Bratislava :  Noxi , 2017 . 384 s . ISBN 978-80-811-446-5 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]