Výsledky vyhľadávania

  1. Problematika rozdrobenosti a duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností / Oriana Chiara Mária Kelemen ; vedúci záverečnej práce Marcel Kliment , 2017 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26495 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Kataster nehnuteľností v Slovenskej a v Českej republike / Lucia Habšudová ; vedúci záverečnej práce Jozef Halva , 2016 . 92 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23660 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností / zostavil Róbert Jakubáč . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2016 . 291 s . ISBN 978-80-8168-505-7 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  4. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./3, Právo pre seniororv / / [autori Zuzana Ilková, Eleonóra Marišová, Lucia Palšová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 49 s . ISBN 978-80-552-1339-2 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  5. Postup usporiadania pozemkového vlastníctva na našom území s využitím historických grafických snímok a písomných podkladov / Marta Švecová ; vedúci záverečnej práce Marcel Kliment , 2012 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=7104 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Problematika prídelov v evidencii katastra nehnuteľností / Iveta Konkolyi ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2012 . 68 s, [53] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=8021 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]


  7. Ochrana vlastníckeho práva v slovenskom právnom poriadku / Dominika Cittelová ; školiteľ: Jana Ďurkovičová . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 49 s, [9] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Pozemkové právo a jeho využitie na usporiadanie pozemkového vlastníctva / Denisa Ben Nasser ; vedúci diplomovej práce: Juraj Ďuriš . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Pozemkové úpravy : (prípravné konanie) / Peter Ivan ; vedúci diplomovej práce: Zlatica Muchová . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 75 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://crzp.uniag.sk/Prace/2010/I/A59A07B3B5FD4FF19A223C650C72C092.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]